ETIKOS KOMISIJA

ETIKOS KOMISIJA

2023-05-25 sprendimas Nr. T9-107

TS_LKD frakcijos teikimas pirmininko pareigoms

Pirmininkė – Jolanta Ažondenienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

Pavaduotoja – Aurelija Jonikaitė, Regionų partijos frakcija (Savivaldybės tarybos 2023-06-30 sprendimas NR. T9-121).

Nariai:

  • Linas Mitkus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija;
  • Bronislovas Stasiulis, Socialdemokratų frakcija;
  • Eugenijus Galdikas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

FUNKCIJOS

1. Prižiūri, kaip meras ir tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų.

2. Analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis.

3. Tiria ir priima sprendimus dėl mero ir tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių mero ir tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms.

4. Nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl mero ir tarybos narių veiklos skaidrumo.

5. Analizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų mero pareigų nevykdymo priežastis.

6. Teikia Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą priimti sprendimą dėl tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės 3 tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

7. Tarybos narių, mero ir savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

8. Tarybos narių ir savo iniciatyva teikia merui rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Paskelbta: 9 birželio, 2023 | Atnaujinta: 20 vasario, 2024