Kontrolės komitetas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  KOMITETO

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2024 m. kovo 19 d. 14.00 val.

Skuodas

Eil. Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo
 2. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio svarstymas, jų pagrindu išvadų Savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos, pridedama Komiteto pirmininkas Petras Pušinskas
3. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtos Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos svarstymas, pridedama Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Neringa Stasiūtė
4. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano vykdymo svarstymas, https://skuodas.lt/wp-content/uploads/2024-metu_veiklos-planas_SKAT-3.pdf Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Neringa Stasiūtė

Paskelbta: 2 birželio, 2023 | Atnaujinta: 14 kovo, 2024