Kontrolės komitetas

KONTROLĖS  KOMITETO

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2023 m. rugpjūčio 23 d. 15 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo Komiteto pirmininkas Petras Pušinskas
 2. Audito ataskaitos „Viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro valdymas ir lėšų panaudojimas“ svarstymas. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Neringa Stasiūtė
3. Audito ataskaitos „Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“ ir išvados svarstymas. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Neringa Stasiūtė
4. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2023 metų plano vykdymo svarstymas Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Neringa Stasiūtė
 

Paskelbta: 2 birželio, 2023 | Atnaujinta: 14 rugpjūčio, 2023