2021-06-17

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. birželio 17 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėja Daiva Budrienė.
2.13.10T10-126Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-06-16)
3.13.20T10-127Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų. Pranešėja Daiva Budrienė.
4.13.25T10-128Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo ir komisijos nario prašymo tenkinimo. Pranešėja Daiva Budrienė.
5.13.35T10-129Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Marytė Stoncelienė.
6.13.45T10-130Dėl projekto „Tinklinio aikštelės įrengimas“ finansavimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
7.13.55T10-131
Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prisidėti prie projektų finansavimo, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. (Patikslinta 2021-06-15)
8.14.00T10-132Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiami Bartuvos progimnazijos, Mosėdžio gimnazijos, Aleksandrijos ir Barstyčių pagrindinių mokyklų, Skuodo vaikų lopšelio-darželio, Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriai.
9.14.05T10-133Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.
10.14.10T10-134Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. (Patikslinta 2021-06-16)
11.14.20T10-135Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
14.30-14.45Pertrauka
12.14.45T10-136Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenei. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
13.14.50T10-137Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.15.00T10-138Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.

Sprendimų projektus peržiūrėkite paspaudus nuorodą: https://www.skuodas.lt/teisine-informacija/teises-aktu-projektai/

Paskelbta: 9 gruodžio, 2020 | Atnaujinta: 16 birželio, 2021