2021-06-17

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. birželio 17 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėja Daiva Budrienė.
2. 13.10 T10-126 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-06-16)
3. 13.20 T10-127 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų. Pranešėja Daiva Budrienė.
4. 13.25 T10-128 Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo ir komisijos nario prašymo tenkinimo. Pranešėja Daiva Budrienė.
5. 13.35 T10-129 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Marytė Stoncelienė.
6. 13.45 T10-130 Dėl projekto „Tinklinio aikštelės įrengimas“ finansavimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
7. 13.55 T10-131
Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prisidėti prie projektų finansavimo, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. (Patikslinta 2021-06-15)
8. 14.00 T10-132 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiami Bartuvos progimnazijos, Mosėdžio gimnazijos, Aleksandrijos ir Barstyčių pagrindinių mokyklų, Skuodo vaikų lopšelio-darželio, Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriai.
9. 14.05 T10-133 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.
10. 14.10 T10-134 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. (Patikslinta 2021-06-16)
11. 14.20 T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
14.30-14.45 Pertrauka
12. 14.45 T10-136 Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenei. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
13. 14.50 T10-137 Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14. 15.00 T10-138 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.

Sprendimų projektus peržiūrėkite paspaudus nuorodą: https://www.skuodas.lt/teisine-informacija/teises-aktu-projektai/

Paskelbta: 9 gruodžio, 2020 | Atnaujinta: 16 birželio, 2021