2022-02-24

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. vasario 24 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.05T10-19II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-02-18)
3.13.30T10-20Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4.13.35T10-21Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
5.13.40T10-22Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio  leistino  pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“  1 punkto 4 ir 13 eilučių pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiami Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas ir Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė.
6.13.45T10-23Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo. Pranešėja Rasa Noreikienė.
7.13.50T10-24Patikslintas projektas. Dėl Globos centro veiklos finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė. (Patikslinta 2022-02-22)
8.13.55T10-25Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. (Patikslinta 2022-02-22)
9.14.00T10-26Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
10.14.05T10-27Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
11.14.10T10-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
12.14.15T10-29Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo. Pranešėja Alina Anužienė.
13.14.20T10-30Dėl gyvenamųjų būstų įtraukimo į Skuodo miesto aglomeracijos teritoriją rengiamame Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.14.25T10-31Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ 1.5 papunkčio pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
15.14.30Pertrauka.
16.14.45T10-32Dėl savivaldybės butų pardavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17.14.50T10-33Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas Skuodo rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Mindaugas Jazbutis.
18.14.55T10-34Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas.
19.15.00T10-35Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo  tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2022-02-22)
20.15.05T10-36Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Pranešėjas Gintas Andriekus.
21.15.10T10-37Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos lėšų, skirtų prisidėti prie projektų finansavimo, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. (Patikslinta 2022-02-22)
22.15.15T10-38Dėl Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Alina Anužienė.
23.Dėl informacijos, pranešimų.
23.1.15.20Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos pateikimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 18 vasario, 2022 | Atnaujinta: 22 vasario, 2022