2023-01-26

2023-01-18 Mero potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo Nr. M2-2

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2023 m. sausio 26 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Sprendimo projekto Nr. Svarstomo klausimo pavadinimas Pranešėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 13.05 T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo. Renata Kilijonienė
3. 13.10 T10-2 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Patikslinta 2023-01-24) Inga Jablonskė
4. 13.15 T10-5 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo (Patikslinta 2023-01-19). Vygintas Pitrėnas
5. 13.20 T10-6 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T9-194 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.(Patikslinta 2023-01-16). Vygintas Pitrėnas
6. 13.25 T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T9-130 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Vygintas Pitrėnas
7. 13.30 T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto perdavimo Lietuvos valstybės nuosavybėn. Vygintas Pitrėnas
8. 13.35 T10-13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Mosėdžio seniūnijos Šauklių kaimo Kapų gatvės pavadinimo keitimo. Vygintas Pitrėnas
9. 13.40 T10-7 Patikslintas projektas. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Patikslinta 2023-01-24). Vygintas Pitrėnas

Kviesti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorių Joną Grušą

10. 13.45 T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos buveinės adreso pakeitimo. Gintas Andriekus

Kviesti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorių Joną Grušą

11. 13.50 T10-4 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Rimantui Eidėjui. (Patikslinta 2023-01-17). Gintas Andriekus
12. 14.00 T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Stasys Vainoras
13. 14.05 T10-10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo. Stasys Vainoras
14. 14.10 T10-11 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Neringai Stasiūtei. Petras Pušinskas
15. 14.15 T10-14 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T9-221 „Dėl Skuodo rajono kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-01-25). Gintas Andriekus

Kviesti Skuodo rajono kultūros centro direktorių Vidmantą Valinskį.

16. 14.20 Informacija, pranešimai.

Paskelbta: 18 sausio, 2023 | Atnaujinta: 25 sausio, 2023