2021-12-23

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. gruodžio 23 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.05T10-199Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
3.13.15T10-200Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
4.13.30T10-201Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjai Petras Pušinskas, Žydrūnas Ramanavičius.
5.13.40T10-202Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo ir priedo pakeitimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
6.13.45T10-203Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė arba kai Savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
7.13.50T10-204Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio  leistino  pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“  1 punkto 7 eilutės pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. (Patikslinta 2021-12-20)
8.13.55T10-205Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
9.14.00T10-206Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
10.14.05T10-207Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos nario pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
11.14.10T10-208Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-12-22)
12.14.15T10-209Dėl esamų gatvių pratęsimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
13.14.20T10-210Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.14.25T10-211Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
15.14.30Pertrauka.
16.14.45T10-212Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17.14.50T10-213Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
18.14.55T10-214Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
19.15.00T10-215Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
20.Dėl informacijos, pranešimų.
20.1.15.05Dėl Žemaičių kalbos metų minėjimo programos patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 20 gruodžio, 2021 | Atnaujinta: 22 gruodžio, 2021