2021-02-25

Spausdinti darbotvarkę „Word“ formatu

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. vasario 25 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.10T10-18Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-02-24)
3.13.40T10-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4.13.50T10-20Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė.
5.14.00T10-21Patikslintas projektas. Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo. Pranešėja Rasa Noreikienė.(Patikslinta 2021-02-24)
6.14.10T10-22Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
7.14.20T10-23Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
14.30-14.45Pertrauka
8.14.45T10-24Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
9.14.55T10-25Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė.
10.15.05T10-26Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T9-16 „Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį“ papildymo 1.7 papunkčiu. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
11.15.15T10-27Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiama VšĮ Skuodo informacinio centro direktorė Gražinitė Jokšienė.
12.15.25T10-28Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-02-24)
13.15.35T10-29Dėl Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.15.45T10-30Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
15.15.55T10-31Dėl lėšų, skirtų mokinių konsultacijoms, paskirstymo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
16.16.05T10-32
Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
17.
Informacija, pranešimai
17.1.16.15
Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, vykdymo kontrolės komisijos 2021-02-17 rašto Nr. (4.1.22)-R2-349 „Dėl informacijos pateikimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 12 vasario, 2021 | Atnaujinta: 24 vasario, 2021