2021-02-25

Spausdinti darbotvarkę „Word“ formatu

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. vasario 25 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.10 T10-18 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-02-24)
3. 13.40 T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4. 13.50 T10-20 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė.
5. 14.00 T10-21 Patikslintas projektas. Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo. Pranešėja Rasa Noreikienė.(Patikslinta 2021-02-24)
6. 14.10 T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
7. 14.20 T10-23 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
14.30-14.45 Pertrauka
8. 14.45 T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
9. 14.55 T10-25 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė.
10. 15.05 T10-26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T9-16 „Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį“ papildymo 1.7 papunkčiu. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
11. 15.15 T10-27 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiama VšĮ Skuodo informacinio centro direktorė Gražinitė Jokšienė.
12. 15.25 T10-28 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-02-24)
13. 15.35 T10-29 Dėl Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14. 15.45 T10-30 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
15. 15.55 T10-31 Dėl lėšų, skirtų mokinių konsultacijoms, paskirstymo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
16. 16.05 T10-32
Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
17.
Informacija, pranešimai
17.1. 16.15
Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, vykdymo kontrolės komisijos 2021-02-17 rašto Nr. (4.1.22)-R2-349 „Dėl informacijos pateikimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 12 vasario, 2021 | Atnaujinta: 24 vasario, 2021