2022-05-26

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. gegužės 26 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.02T10-112Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-05-23)
3.13.07T10-113Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas. (Patikslinta 2022-05-25)
4.13.20T10-114Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
5.13.25T10-115Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. (Patikslinta 2022-05-25)
6.13.30T10-116Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiami Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas, Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus.
7.13.35T10-117Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-5 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. (Patikslinta 2022-05-25)
8.13.40T10-118Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Skuodo rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
9.13.45T10-119Patikslintas projektas. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė. Kviečiami Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas, Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė, Skuodo r. Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė. (Patikslinta 2022-05-25)
10.13.50T10-120Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu. Pranešėja Loreta Vasiliauskienė.
11.13.55T10-121Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
12.14.00T10-122 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. (Patikslinta 2022-05-25)
13.14.05T10-123Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir  schemų patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė. (Patikslinta 2022-05-25)
14.14.10T10-124Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų programos patvirtinimo. Pranešėja Simona Bušmaitė. (Patikslinta 2022-05-25)
16.14.15T10-125Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Neringa Stasiūtė.
17.14.20T10-111Patikslintas projektas. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų tvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2022-05-25)
Informacija, pranešimai. 
18.14.25Dėl atitikties audito „Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių perėmimas viešajam vandens tiekimui“ pristatymo. Pranešėja Sima Jablonskienė.

Paskelbta: 20 gegužės, 2022 | Atnaujinta: 25 gegužės, 2022