Kaimo reikalų komitetas

2024-05-27 posėdžio darbotvarkės projektas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS 

2024 m. gegužės 27 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
Dėl Darbotvarkės patvirtinimo
1. T10-96 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
2. T10-98 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T9-227 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
3. T10-99 Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
4. T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Kęstučiui Subačiui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
5. T10-102 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
6. T10-103 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
7. T10-109 Dėl valstybinės žemės sklypo Žemaičių Kalvarijos g. 7, Barstyčių miestelyje, Skuodo rajono savivaldybėje, nuomos sutarties nutraukimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
8. T10-110 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5219-1952) dalies nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
9. T10-111 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Vaižganto g. 39B, Skuodo mieste, pardavimo atviro aukciono būdu Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. T10-112 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Statybininkų g. 5, Skuodo mieste, dalių dydžių nustatymo ir nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
11. T10-114 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-140 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
12. T10-115 Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
13. T10-118 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
14. T10-121 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono savivaldybės gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
15. T10-124 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-224 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo“ pakeitimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
16. T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T9-59 „Dėl pritarimo projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ rengimui ir finansavimui“ pakeitimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
17.   Kiti su Tarybos posėdžiui teikiamais sprendimų projektais susiję klausimai  
18.   Informacija, pranešimai  
18.1   R. Gudaičio Atsišaukimas į visus Lietuvos piliečius Administracijos direktorė Levutė Staniuvienė
18.2   Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2024-04-29 raštas Nr. S4-61-(5.27 E) „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimo“
18.3   Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2024-05-08 raštas Nr. S4-68-(5.15 E) „Dėl Tarybos sprendimų projektų“
18.4   Dėl savivaldybės dalyvavimo Interreg programos projekte „Urban GreenTech Innovations for Climate Resilience (UGICR)“ asocijuoto partnerio teisėmis. Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Inga Jablonskė
18.5   Informacija dėl Skuodo rajono savivaldybės 2025 -2034 metų strateginio plėtros plano rengimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
18.6   Asociacijos „Rukū masals“ 2024-05-21 prašymas

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 23 gegužės, 2024