Kaimo reikalų komitetas

Darbotvarkė

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

2022 m. lapkričio 21 d. 13 val.

Eil.

Nr.

Sprendimo projekto Nr.Svarstomo klausimo pavadinimasPranešėjas
1.T10-196Dėl žemės mokesčio 2023 metams tarifų nustatymo.Nijolė Mackevičienė.

 

2.T10-199Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. (Patikslinta 2022-11-18)Nijolė Mackevičienė
3.T10-197Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.Birutė Gedrimienė
4.T10-198Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.Birutė Gedrimienė
5.T10-208Dėl  Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų mokesčio už maitinimąsi nustatymo.Birutė Gedrimienė
6.T10-200Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Skuodo meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.Vygintas Pitrėnas
7.T10-201Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.Vygintas Pitrėnas
8.T10-202Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.Vygintas Pitrėnas
9.T10-207Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.Vygintas Pitrėnas
10.T10-209Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo, įgyvendinimo ir rezultatų viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Patikslinta 2022-11-17)Vygintas Pitrėnas
11.T10-210Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį.Vygintas Pitrėnas
12.T10-203Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo.Rasa Noreikenė

Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė

13.T10-204Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo.Rasa Noreikenė

Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė

14.T10-194Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-139 „Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėja Renata Kilijonienė

Kviečiama P. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas Danutė Kazlauskienė

15.T10-195Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-38 „Dėl kvalifikuotų specialistų, turinčių teisę pretenduoti į išmokas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėja Renata Kilijonienė.

Kviečiamas Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Skuodo skyriaus pirmininkas Vaclovas Statkus.

16.T10-205Dėl Skuodo rajono kultūros centro  meno kolektyvų skaičiaus patvirtinimo.Pranešėja Inga Jablonskė

Kviečiamas Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis

17.T10-206Dėl Notėnų kapinių statuso pakeitimo.Pranešėja Inga Jablonskė
18.T10-211Dėl žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.Pranešėja Edita Jautakienė

Kviečiami seniūnijų seniūnai

 

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 18 lapkričio, 2022