Kaimo reikalų komitetas

2023-09-25 posėdžio darbotvarkės projektas

KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. rugsėjo 25 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. T10-190 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. T10-192 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
4. T10-194 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
5. T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
6. T10-198 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-120 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir schemų patvirtinimo“ pakeitimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
7. T10-189 Dėl valstybės trumpalaikio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
8. T10-201 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
9. T10-202 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. T10-203 Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
11. T10-205 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo Finansinės apskaitos skyriaus vedėja Kristina Simaitienė
12. T10-207 Dėl pritarimo projekto „Bendras Europos Sąjungos paveldo turtingumo ir įvairovės dalijimasis Skuodo ir Dienvidkurzemės savivaldybėse“ rengimui ir finansavimui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
13. Kiti su Tarybos posėdžiui teikiamais sprendimų projektais susiję klausimai.

Informacija, pranešimai

14. Dėl Skuodo sveikatingumo ir higienos centro veiklos. Kviesti UAB „Skuodo vandenys“ direktorių Virgilijų Radvilą
15. Lietuvos savivaldybių asociacija. 2023-09-06 Nr. (14)-SD-651 „Kvietimas į „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų ceremoniją
16. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 2023-09-04 Nr. KADV1-44 „Dėl pasiūlymų pateikimo 2024 metų veiklos planui“
17. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. 2023-09-13 Nr. S4-82-(5.15E) „Dėl Kelių transporto kodekso 81, 11, 16,171, 18, 182 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 182 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 rugsėjo, 2023