2024 m. gegužės 10 d.

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS 

2024 m. gegužės 10 d. 10.00 val.

Skuodas

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo
3. Dėl Mosėdžio piliakalnio
4. Dėl Mosėdžio darželio ateities vizijos
5. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano pakeitimo
6. Dėl žemės mokesčio 2025 metų tarifų nustatymo
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2025 metų tarifų nustatymo
8. Dėl „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ projekto įgyvendinimo
9. Kiti klausimai

Paskelbta: 9 gegužės, 2024 | Atnaujinta: 10 gegužės, 2024