2021-11-25

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. lapkričio 25 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl naujai išrinktų Savivaldybės tarybos narių priesaikos priėmimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
13.15Pertrauka
3.13.20Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
4.13.25T10-188Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
5.13.30T10-189Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
6.13.40T10-190Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio  leistino  pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“  1.17 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
7.13.45T10-191Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Laura Popovienė.
8.13.50T10-192Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
9.13.55T10-193Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
10.14.00T10-194Dėl Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
11.14.05T10-195Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-203 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
12.14.10T10-196Dėl nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Skuodo rajone. Pranešėjai Lijana Beinoraitė.
13.14.15T10-197Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.Dėl informacijos, pranešimų.
14.1.14.20Dėl mokymų tarybos nariams. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 19 lapkričio, 2021 | Atnaujinta: 25 lapkričio, 2021