2023-10-26

Mero potvarkis „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“ 2023-10-19 Nr. M2-225

2023-10-26 posėdžio darbotvarkės projektas

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. spalio 26 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil. Nr. Pristatymo laikas, val. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 13.05 T10-218 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo (Patikslinta 2023-10-25) Biudžeto valdymo  skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. 13.10 T10-219 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T9-16 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo  skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
4. 13.15 T10-208 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-207 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Patikslinta 2023-10-17) Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė Kviesti administracijos patarėją, atliekančią  savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Editą Jautakienę
5. 13.20 T10-209 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T9-171 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
6. 13.25 T10-210 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-125 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo” pakeitimo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Zita Lenkienė
7. 13.30 T10-211 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Perminas
8. 13.35 T10-212 Dėl pritarimo projekto rengimui ir finansavimui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus Kviesti Skuodo informacijos centro direktorę Gražinitę Jokšienę.
9. 13.40 T10-214 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 24 d. sprendimo  Nr. T9-61 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2023 metų  objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-10-23) Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. 13.45 T10-215 Dėl turto perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti Lenkimų seniūnijos bendruomenės pirmininką.

11. 13.50 T10-216 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ partnerio teisėmis Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas.

Kviesti UAB „Skuodo vandenys“ direktorių Virgilijų Radvilą

12. 13.55 T10-217 Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Administracijos patarėja, atliekanti  savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Edita Jautakienė
Informacija, pranešimai
13. 14.00 Skuodo Bartuvos progimnazijos profesinė organizacija. 2023-10-09 Nr. 029 „Dėl kelionės išlaidų kompensavimo“
14. 14.05 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų vertinimo grupės 2023-10-13 siūlymas „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų ir finansavimo tvarkos aprašo keitimo“. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Edita Laivienė.
15. 14.10 Dėl Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Išmokos 2019–2023 metų kadencijos Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariams“ pristatymo. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Neringa Stasiūtė.
16. 14.15 Mažumos valanda

Pertrauka 14.30 – 14.45

17. 14.45 Mažumos valanda

 

Paskelbta: 16 spalio, 2023 | Atnaujinta: 26 spalio, 2023