Kaimo reikalų komitetas

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

PIRMININKAS

Algimantas Šideikis

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

PAVADUOTOJAS

Adomas Statkus

NARIAI:

Petras Mitkus

Petras Pušinskas

Rokas Rozga

Bronislovas Stasiulis

Kazys Viršilas.

Komiteto funkcijos:

1. pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus;

2. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

3. svarsto parengtus tarybos sprendimų projektus, teikia tarybai pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

4. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo ataskaitą;

5. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi tarybos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją;

6. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms;

7. išklauso patariamojo balso teise galinčius posėdžiuose dalyvauti visuomenės atstovus – seniūnaičius, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotus atstovus, valstybės tarnautojus ir kitus suinteresuotus asmenis;

8. dirba pagal komitetuose patvirtintą metinę veiklos programą;

9. veikia posėdžiuose;

10. posėdžiauja esant reikalui.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 30 gegužės, 2023