Kaimo reikalų komitetas

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Algerdas Rozga

PAVADUOTOJAS

Bronislovas Stasiulis

NARIAI:

Rimantas Urniežis;

Juozas Vyšniauskas;

Adomas Statkus.

Komiteto funkcijos

  1. Savo iniciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus kaimo reikalų klausimais.
  2. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
  3. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.
  4. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.
  5. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.
  6. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityje ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 rugsėjo, 2019