Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS 

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Kęstutis Sakalauskas

PAVADUOTOJAS

Virgilijus Pajarskas

NARIAI:

Daiva Budrienė;

Daiva Jonušienė;

Linas Mitkus;

Zinaida Sendriūtė.

Komiteto funkcijos

  1. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus švietimo ir kultūros srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.
  2. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus švietimo ir kultūros klausimais.
  3. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
  4. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.
  5. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.
  6. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 rugsėjo, 2019