2021-01-28

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta Mero potvarkiu dėl 2.4 papunkčio pakeitimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. sausio 28 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.10 T10-1 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė. (Patikslinta 2021-01-28)
3. 13.20 T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė.
4. 13.30 T10-3 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė. (Patikslinta 2021-01-22)
5. 13.40 T10-4 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 2, 22, 46 ir 48 punktų pakeitimo ir 32 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Sima Jablonskienė. (Patikslinta 2021-01-26)
6. 13.50 T10-5 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė. (Patikslinta 2021-01-22)
7. 14.00 T10-6 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė. (Patikslinta 2021-01-27)
8. 14.10 T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Stasys Vainoras.
9. 14.20 T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas Stasys Vainoras.
10. 14.30 T10-9 Dėl pritarimo atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainio indeksavimui. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
14.30-14.45 Pertrauka
11. 14.45 T10-10 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
12. 14.55 T10-11 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.  Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-01-27)
13. 15.05 T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14. 15.15 T10-13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Liaučys.
15. 15.25 T10-14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė. Kviečiami Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai.
17. 15.35 T10-15 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. (Patikslinta 2021-01-27)
17. Informacija, pranešimai
17.1. 15.45 Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragė apskrityje 2021-01-06 raštas Nr. TR4-1(5.4E) „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T9-45 1 punktu, pakeitimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
17.2. 15.55 UAB „Skuodo autobusai“ 2021-01-11 d. raštas Nr. R3-7 „Dėl planų neskirti paramos“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
17.3. 16.05 Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021-01-12 raštas Nr. PTR2-4 „Dėl Barstyčių ugniagesių komandos gaisrinio automobilio Mercedes Benz“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
17.4. 16.15 Skuodo lopšelio-darželio „Saulutė“ „Pelėdžiukų“ grupės tėvų 2021-01-13 raštas „Dėl mokesčio už darželį“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
17.5. 16.25 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2021-01-11 raštas Nr. (4.1.15)-R2-63 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos už 2020 m. pristatymo Skuodo rajono savivaldybės tarybai“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Darbotvarkė spausdinimui

Paskelbta: 12 sausio, 2021 | Atnaujinta: 28 sausio, 2021