2023-12-21

Mero potvarkis 2023-12-14 Nr. M2-283 „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“

2023-12-21 posėdžio darbotvarkės projektas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. gruodžio 21 d. 15.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas, val. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. 15.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 15.05 T10-253 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo (Patikslinta 2023-12-20) Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. 15.10 T10-254 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
4. 15.15 T10-235 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T9-186 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė

Kviesti Skuodo meno mokyklos direktorių Tadą Jonaitį

5. 15.20 T10-236 Dėl kadencijos skaičiavimo ir pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Neringai Stasiūtei Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
Alternatyvus projektas. Dėl kadencijos skaičiavimo ir pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Neringai Stasiūtei
6. 15.25 T10-237 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T9-83 „Dėl atstovų delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
7. 15.30 T10-244 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
8. 15.35 T10-238 Dėl Priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos sudarymo Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Loreta Vasiliauskienė
9. 15.40 T10-239 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Loreta Vasiliauskienė
10. 15.45 T10-247 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vaikų, mokinių ir studentų skatinimo bei rėmimo priemonės vykdymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Loreta Vasiliauskienė
Alternatyvus projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vaikų, mokinių ir studentų skatinimo bei rėmimo priemonės vykdymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
11. 15.50 T10-248 Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaičių krašto amatų, kulinarinio paveldo ir žemaitiško rašto metais Skuodo rajono savivaldybėje Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
12. 15.55 T10-221 Dėl valstybės turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
13. 16.00 T10-240 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T9-194 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
14. 16.05 T10-241 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T9-29 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-12-19) Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
15. 16.10 T10-242 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo vandenys“ direktorių Virgilijų Radvilą

16. 16.15 T10-243 Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Skuodo rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą.

17. 16.20 T10-245 Dėl Autobusų stočių steigimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą.

18. 16.25 T10-246 Dėl Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų Skuodo rajono vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais  poreikio nustatymo  ir  tvarkaraščių sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą.

Pertrauka 16.30 – 16.45
19. 16.45 T10-249 Dėl pritarimo projekto „Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo ir šilumos apskaitos sistemos sukūrimas Skuodo mieste (rajone)“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
20. 16.50 T10-250 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
21. 16.55 T10-251 Dėl Skuodo rajono savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
Informacija, pranešimai.
22. Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija.

2023-12-01 Nr. R2-2680 „Išvada dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2024-2026 metų plano ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2024 metais plano atitikties planavimo dokumentams“.

Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos pirmininkė, administracijos direktorė Levutė Staniuvienė
23. Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“.

2023-11-26 viešas kreipimasis „Dėl raginimų, išreikštų 2023-09-26 Seimo rezoliucijoje Nr. XIV-2177.

24. Skuodo rajono savivaldybės mero rašto „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo termino pratęsimo“, adresuoto Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, projektas. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Perminas

Paskelbta: 14 gruodžio, 2023 | Atnaujinta: 20 gruodžio, 2023