2023-08-24

Mero potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo 2023-08-17 Nr. M2-159

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023 m. rugpjūčio 24 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1 13.00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario priesaikos priėmimo
2 13.10 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
3 13.15 T10-177 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo (Patikslinta 2023-08-18) Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
4 13.20 T10-152 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2022 metų rinkinio patvirtinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
5 13.25 T10-153 Dėl atlyginimo dydžio už papildomas švietimo paslaugas nustatymo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
6 13.30 T10-154 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-6 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
7 13.35 T10-155 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
8 13.40 T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
9 13.45 T10-157 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
10 13.50 T10-158 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
11 13.55 T10-159 Patikslintas projektas. Dėl pritarimo Skuodo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektui (Patikslinta 2023-08-24) Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
12 14.00 T10-160 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams Finansinės apskaitos skyriaus vedėja Kristina Simaitienė
13 14.05 T10-161 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T9-198 „Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė

Kviesti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę.

14 14.10 T10-174 Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė

Kviesti: Skuodo krašto bendruomenės pirmininkę Lijaną Beinoraitę; Skuodo atviro jaunimo centro direktorę Astą Jautakytę-Jankauskę

15 14.15 T10-162 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T9-101 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 9savivaldybės švietimo įstaigose 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė
16 14.20 T10-163 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė
17 14.25 T10-164 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo tarybos sudėties patvirtinimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
Pertrauka 14.30 – 14.45
18 14.45 T10-165 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
19 14.50 T10-166 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T9-34 „Dėl Skuodo rajono kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
20 14.55 T10-167 Dėl kandidato siūlymo 2023 m. „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
21 15.00 T10-175 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T9-221 „Dėl Skuodo rajono kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-08-23) Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
22 15.05 T10-168 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T9-65 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
23 15.10 T10-169 Dėl turto perdavimo Skuodo rajono Ylakių gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
24 15.15 T10-171 Dėl atleidimo nuo būsto nuomos mokesčio mokėjimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
25 15.20 T10-172 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Patikslinta 2023-08-22) Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
26 15.25 T10-173 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T9-72 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
27 15.30 T10-176 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
28 15.35 T10-178 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
29 15.40 T10-179 Patikslintas projektas. Dėl projekto „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (u.k. 16055) fasado tvarkybos ir remonto (restauravimo) darbai“ įgyvendinimo ir finansavimo (Patikslinta 2023-08-22) Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
30 15.45 T10-180 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
31 15.50 T10-181 Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo vandenys“ direktorių Virgilijų Radvilą.

32 15.55 T10-182 Patikslintas projektas. Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo (Patikslinta 2023-08-23) Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
33 16.00 T10-183 Patikslintas projektas. Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo (Patikslinta 2023-08-23) Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
34 16.05 T10-184 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-160 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-08-22) Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
35 16.10 T10-185 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T9-240 „Dėl Skuodo muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2023-08-23) Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
36 16.15 T10-186 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų, gydytojų rezidentų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės gydytoja Edita Jautakienė
35   Informaciniai pranešimai
Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023-07-13 raštas „Dėl išvados pateikimo“ Nr. KADV1-40
Lietuvos savivaldybių asociacijos 2023-07-25 raštas „Dėl kandidatų 2023 m. „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimui Nr. (14)-SD-551
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2023-08-11 raštas „Prašymas dėl lėšų skyrimo aikštyno tvoros atnaujinimui“ Nr. 2R-94
VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2023-08-18 raštas „Prašymas dėl lėšų skyrimo“ Nr. D1-64
   

 

Paskelbta: 17 rugpjūčio, 2023 | Atnaujinta: 24 rugpjūčio, 2023