Ekonomikos, ūkio ir verslo komitetas

2024-04-22 posėdžio darbotvarkės projektas

EKONOMIKOS, ŪKIO IR VERSLO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS 

2024 m. balandžio 22 d. 15.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Projekto .Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
1. T10-95 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patikslinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
2. T10-67 Dėl socialinės priežiūros paslaugos – Apsaugotas būstas – išlaidų finansavimo Skuodo rajono gyventojams dydžio nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė
3. T10-68 Dėl Skuodo rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Edita Laivienė
4. T10-70 Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024–2026 m. programai ir Jungtinės veiklos sutarties pasirašymui Administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė
5. T10-91 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T9-39 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2024-04-18) Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Daiva Jonušienė

 

6. T10-72 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Statybininkų g. 18, Skuodo mieste (unikalus Nr. 4400-2443-0357), nuomos teisės perleidimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
7. T10-73 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4600-2935) nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
8. T10-74 Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 5, Skuodo mieste, nuomos sutarties nutraukimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
9. T10-75 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0326-5427) nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. T10-76 Dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-6274-2663), esančio Lenkimų miestelyje, Skuodo rajono savivaldybėje, nuomos ne aukciono būdu Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
11. T10-77 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2024–2026 metų prioritetinės eilės patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
12. T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
13. T10-79 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo rajono Ylakių gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
14. T10-80 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
15. T10-81 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo rajono kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti Skuodo rajono kultūros centro direktorių Vidmantą Valinskį.

16. T10-82 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-184 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Skuodo atviram jaunimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
17. T10-83 Patikslintas projektas. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Cirolis valdyti pagal panaudos sutartį (Patikslinta 2024-04-18) Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti VšĮ Cirolis direktorių Linį Žemaitį Malinauskį

18. T10-84 Dėl turto perdavimo VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokyklai valdyti pagal patikėjimo sutartį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos direktorę Egidą Skurdauskienę.

19. T10-85 Dėl leidimo keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-5690-4862, paskirtį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
20. T10-86 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-157 ,,Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdybos 1998 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 194 ,,Dėl parkų, skverų ir vandenviečių įteisinimo“ patvirtinto neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo“ pripažinimo netekusiu galios Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
21. T10-88 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-225 „Dėl Trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo išmokų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, vykdanti savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas, Edita Jautakienė.

 

22. T10-92 Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ įstatinį kapitalą Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo vandenys“ direktorių Virgilijų Radvilą

23. T10-93 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T9-240 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Skuodo rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą.

24. T10-94 Dėl savivaldybės turto investavimo didinant uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ įstatinį kapitalą Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti UAB „Skuodo autobusai“ direktorių Rimantą Pabrėžą.

25. Kiti su Tarybos posėdžiui teikiamais sprendimų projektais susiję klausimai

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 18 balandžio, 2024