Ekonomikos, ūkio ir verslo komitetas

2023-09-25 posėdžio darbotvarkės projektas

EKONOMIKOS, ŪKIO IR VERSLO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS 

2023 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. T10-190 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
3. T10-192 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
4. T10-193 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
5. T10-194 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Gedrimienė
6. T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
7. T10-197 Dėl pritarimo Skuodo atviro jaunimo centro dalyvavimui partnerio atrankoje Administracijos vyriausioji specialistė Edita Laivienė
8. T10-189 Dėl valstybės trumpalaikio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
9. T10-201 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. T10-202 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
11. T10-203 Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
12. T10-205 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo Finansinės apskaitos skyriaus vedėja Kristina Simaitienė
13. T10-207 Dėl pritarimo projekto „Bendras Europos Sąjungos paveldo turtingumo ir įvairovės dalijimasis Skuodo ir Dienvidkurzemės savivaldybėse“ rengimui ir finansavimui Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus
14. Kiti su Tarybos posėdžiui teikiamais sprendimų projektais susiję klausimai.

Informacija, pranešimai

15. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo Pranešėjas Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
16. Lietuvos savivaldybių asociacija. 2023-09-06 Nr. (14)-SD-651 „Kvietimas į „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų ceremoniją
17. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 2023-09-04 Nr. KADV1-44 „Dėl pasiūlymų pateikimo 2024 metų veiklos planui“
18. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. 2023-09-13 Nr. S4-82-(5.15E) „Dėl Kelių transporto kodekso 81, 11, 16,171, 18, 182 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 182 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 rugsėjo, 2023