2022-04-28

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Mero potvarkio pakeitimas

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. balandžio 28 d. 13 val.

Skuodas

1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.13.05T10-109Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Žydrūnas Ramanavičius. (Patikslinta 2022-04-27)
3.13.20T10-73Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2022-04-27)
4.13.25T10-74Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Kristina Simaitienė, Rasutė Kniuipienė. Kviečiama Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro direktorė Rasutė Kniuipienė.
5.13.30T10-75Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Alina Anužienė, Mindaugas Jazbutis. Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Mindaugas Jazbutis.
6.13.35T10-76Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Edita Laivienė, Soneta Vorė. Kviečiama Skuodo atviro jaunimo centro direktorė Soneta Vorė.
7.13.40T10-77Dėl Skuodo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
8.13.45T10-78Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. (Patikslinta 2022-04-28)
9.13.50T10-79Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-159 „Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo 5 punkto pakeitimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. (Patikslinta 2022-04-27)
10.13.55T10-80Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas.
11.14.00T10-81Dėl Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiama viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro direktorė Gražinitė Jokšienė.
12.14.05T10-82Dėl Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
13.14.10T10-83Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.  Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiamas Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis.
14.14.15T10-84Dėl Skuodo muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. Kviečiama Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė.
16.14.20T10-85Dėl Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
17.14.25T10-86Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo planų rengimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.30Pertrauka
18.14.45T10-87Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
19.14.50T10-88Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo šiluma“ direktorius Stasys Gutautas.
20.14.55T10-89Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo autobusai“ direktorius Rimantas Pabrėža.
21.15.00T10-90Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
22.15.05T10-91Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
23.15.10T10-92Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
24.15.15T10-93Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
25.15.20T10-94Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
26.15.25T10-95Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
27.15.30T10-96Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
28.15.35T10-97Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
29.15.40T10-98Patikslintas projektas. Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinę mokyklą. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Jokšas. (Patikslinta 2022-04-27)
30.15.45T10-99Patikslintas projektas. Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Barstyčių pagrindinę mokyklą. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiami Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, l. e. p. direktorių  Alvydas Stongvilas, Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus. (Patikslinta 2022-04-27)
31.15.50T10-100Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiami vaikų lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai.
32.15.55T10-101Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
33.16.00T10-102Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Audronė Pitrėnienė, Živilė Rancienė, Daiva Mažrimienė. Kviečiamos Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė, Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorė Daiva Mažrimienė.
34.16.05T10-103Dėl Skuodo meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Loreta Vasiliauskienė, Anelė Raugienė. Kviečiama Skuodo meno mokyklos direktorė Anelė Raugienė.
35.16.10T10-104Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Renata Kilijonienė, Danutė Kazlauskienė. Kviečiama Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas Danutė Kazlauskienė.
36.16.15T10-105Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjos Renata Kilijonienė, Audronė Šverienė. Kviečiama Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė.
37.16.20T10-106Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Virginijus Kiguolis.
38.16.25T10-107Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ Mosėdžio pirminės  sveikatos priežiūros centro direktorius Vilius Lukas.
39.16.30T10-108Dėl Viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Poškys. Kviečiamas VšĮ „Skuodo stomatologijos paslaugos“ direktorius Vladas Paulauskas.
40.16.35T10-110Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
41.Informacija, pranešimai.
41.1.16.40Dėl Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos pateikimo. Pranešėja Daiva Jonušienė.

Paskelbta: 1 balandžio, 2022 | Atnaujinta: 28 balandžio, 2022