Ekonomikos, ūkio ir verslo komitetas

EKONOMIKOS, ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Stanislovas Martinkus

PAVADUOTOJAS

Ignas Jonušas

NARIAI:

Vytautas Būtė;

Jadvyga Laureckienė;

Kazys Viršilas.

Komiteto funkcijos

  1. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus ekonomikos ir verslo klausimais.
  2. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
  3. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.
  4. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.
  5. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.
  6. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityje ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 21 gruodžio, 2021