ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

2023-05-25 sprendimas Nr. T9-108

TS_LKD frakcijos teikimas pirmininko pareigoms

Komisijos pirmininkas – Virgilijus Pajarskas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

Pavaduotojas – Vytautas Būtė, Nepriklausoma frakcija (Savivaldybės tarybos 2023-06-30 sprendimas Nr. T9-119).

Nariai:

  • Vytautas Jautakis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija;
  • Kęstutis Sakalauskas, Socialdemokratų frakcija;
  • Simona Česnakienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

FUNKCIJOS

1. Tarybos ar mero iniciatyva tarybos sprendimu ar mero potvarkiu dėl teisės aktų projektų vertinimo dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

2. Dalyvauja rengiant savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą ir teikia išvadas merui ir tarybai dėl šio veiksmų plano ir jo įgyvendinimo.

3. Nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

4. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus.

5. Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus, ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja merą, tarybą, kompetentingas institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija.

6. Atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Paskelbta: 9 birželio, 2023 | Atnaujinta: 20 vasario, 2024