2024-02-29

Skuodo rajono savivaldybės mero 2024-02-22 potvarkis Nr. M2-74 „Dėl Tarybos posėdžio sušaukimo“

2024-02-29 posėdžio darbotvarkės projektas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2024 m. vasario 29 d. 13.00 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikas, val. Sprendimo projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Rengėjas
13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
1. 13.05 T10-16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Pušinskas
2. 13.10 T10-17 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Pušinskas
3. 13.15 T10-18 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Biudžeto valdymo skyriaus vedėja Nijolė Mackevičienė
4. 13.20 T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T9-197 „Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė

Kviesti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorę Rūtą Razmienę.

5. 13.25 T10-20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Vygintas Liaučys
6. 13.30 T10-21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Perminas
7. 13.35 T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių patvirtinimo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Perminas
8. 13.40 T10-23 Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė
9. 13.45 T10-24 Dėl turto perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
10. 13.50 T10-25 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
11. 13.55 T10-26 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
12. 14.00 T10-27 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
13. 14.05 T10-28 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono verslo ir pramonės zonų kūrimas ir modernizavimas“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
14. 14.10 T10-29 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ rengimui ir finansavimui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti Skuodo rajono kultūros centro direktorių Vidmantą Valinskį.

15. 14.15 T10-30 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sporto bazės pagerinimas Skuodo mieste“ partnerio teisėmis Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas

Kviesti Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktorių Virginijų Valančių

16. 14.20 T10-31 Dėl valstybinės žemės sklypo dalies perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
17. 14.25 T10-32 Dėl Skuodo miesto daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų į kiemus sąrašo patvirtinimo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
Pertrauka 14.30–14.45 val.
18. 14.45 T10-33 II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T9-147 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patikslinta 2024-02-26 ir 2024-02-27) Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Edita Laivienė
19. 14.50 T10-34 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo (Patikslinta 2024-02-27) Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Edita Laivienė
20. 14.55 T10-35 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija Skuodo rajone – nulis priklausomybių“ partnerio teisėmis Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
21. 15.00 T10-36 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajone“ partnerio teisėmis Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
22. 15.05 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2023 m. ataskaitos patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė

Kviesti Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistę Moniką Steponkienę.

23. 15.10 T10-38 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T9-177 „Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
24. 15.15 T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T9-178 „Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), Edita Jautakienė
25. 15.20 T10-40 Dėl atstovo delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės valdymo organą

 

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraitė
26. 15.25 T10-41 Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės ploto, esančio Skuodo rajono savivaldybės Ylakių seniūnijos Raudonių kaime Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
27.   Informacija, pranešimai  
27.1   Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos pristatymas Skuodo rajono savivaldybės tarybai, pridedama Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos narė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Simona Česnakienė
27.2   Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos ataskaita už 2023 metus, pridedama Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė Jolanta Ažondenienė
27.3.   Dėl susitikimo su VšĮ „Laimės žiburys“ atstovu dėl dokumentinio filmo kūrimo

Paskelbta: 22 vasario, 2024 | Atnaujinta: 29 vasario, 2024