2022-11-24

2022-11-17 Mero potvarkis dėl savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo Nr. M2-41

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. lapkričio 24 d. 13 val.

Skuodas

Eil.

Nr.

Pristatymo laikasSprendimo projekto Nr.Svarstomo klausimo pavadinimasPranešėjas
1.13.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo.Petras Pušinskas
2.

 

13.05T10-196Dėl žemės mokesčio 2023 metams tarifų nustatymo.Nijolė Mackevičienė

 

 

Alternatyvus projektas. Dėl žemės mokesčio 2023 metams tarifų nustatymo.
3.13.10T10-199II patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. (Patikslinta 2022-11-22)Nijolė Mackevičienė
4.13.15T10-197Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.Birutė Gedrimienė
5.13.20T10-198Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimoBirutė Gedrimienė
6.13.25T10-208Dėl  Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų mokesčio už maitinimąsi nustatymo.Birutė Gedrimienė
7.13.30T10-200Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Skuodo meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiseVygintas Pitrėnas
8.13.35T10-201Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.Vygintas Pitrėnas
9.13.40T10-202Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimoVygintas Pitrėnas
10.13.45T10-207Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.Vygintas Pitrėnas
11.13.50T10-209Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo, įgyvendinimo ir rezultatų viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Patikslinta 2022-11-17)Vygintas Pitrėnas
12.13.55T10-210Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį.Vygintas Pitrėnas
13.14.00T10-203Patikslintas projektas. Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo. (Patikslinta 2022-11-22).Rasa Noreikenė

Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė

14.14.05T10-204Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo.Rasa Noreikenė

Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė

15.14.10T10-194Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-139 „Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėja Renata Kilijonienė

Kviečiama P. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas Danutė Kazlauskienė

16.14.15T10-195Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-38 „Dėl kvalifikuotų specialistų, turinčių teisę pretenduoti į išmokas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėja Renata Kilijonienė.

Kviečiamas Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Skuodo skyriaus pirmininkas Vaclovas Statkus.

17.14.20T10-205Dėl Skuodo rajono kultūros centro  meno kolektyvų skaičiaus patvirtinimo.Pranešėja Inga Jablonskė

Kviečiamas Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis

18.14.25T10-206Dėl Notėnų kapinių statuso pakeitimo.Pranešėja Inga Jablonskė
19.14.30Pertrauka
20.14.35T10-211Patikslintas projektas. Dėl žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Patikslinta 2022-11-23)Pranešėja Edita Jautakienė

Kviečiami seniūnijų seniūnai

Paskelbta: November 17, 2022 | Atnaujinta: November 23, 2022