2021-07-29

Patikslinta darbotvarkė

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. liepos 29 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.10 T10-139 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.(Patikslinta 2021-07-27)
3. 13.20 T10-140 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-66 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo Pranešėja Lijana Beinoraitė.
4. 13.25 T10-141 Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo, pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui) Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Julijana Škimelienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
5. 13.30 T10-142 Patikslintas projektas.Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis. Pranešėja Ona Malūkienė. (Patikslinta 2021-07-28)
6. 13.35 T10-143 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.  Pranešėja Kristina Simaitienė.
7. 13.45 T10-144 Dėl turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
8. 13.50 T10-145 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas  UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
9. 13.55 T10-146 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T9-76 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2.6 papunkčio pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
10. 14.05 T10-147 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą. Pranešėjas Petras Pušinskas.
11. Informacija, pranešimai
11.1. 14.10 Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021-06-04 raštas „Dėl siūlymo 2022 m. Skuodo rajono savivaldybėje paskelbti jaunimo metais“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
11.2. 14.15 Asociacijos „Svajonių pasaga“ 2021-07-08 raštas „Dėl pritarimo projektui“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 8 liepos, 2021 | Atnaujinta: 28 liepos, 2021