2021-03-25

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. kovo 25 d. 10 val.

Skuodas

1. 10.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 10.10 T10-34 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
3. 10.20 T10-35 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4. 10.30 T10-36 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
5. 10.50 T10-37 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotinį dalyvių susirinkimą. Pranešėjas Petras Pušinskas. (Patikslinta 2021-03-23)
6. 11.00 T10-38 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė. (Patikslinta 2021-03-19)
7. 11.10 T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Jadvyga Kažienė. Kviečiamos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė, VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė ir Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
8. 11.20 T10-40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Jadvyga Kažienė.
9. 11.30 T10-41 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
10. 11.40 T10-42 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė.
11. 11.50 T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
12.00-12.45 Pertrauka
12. 12.45 T10-44 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo atviro jaunimo centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ieva Gembutienė.
13. 12.55 T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
14. 13.05 T10-46 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
15. 13.15 T10-47 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
16. 13.25 T10-48 Dėl projekto „Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui, Paparčių k., Barstyčių sen., Skuodo r.“ rengimo ir finansavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17. 13.35 T10-49 Dėl projekto „Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės pritaikymas lankymui, Mosėdžio sen., Skuodo r.“ rengimo ir finansavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
18. 13.45 T10-50 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-03-24)
19. 13.55 T10-51 Dėl projekto „Vaikų stovykla Mosėdyje“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
20. 14.05 T10-52 Dėl projekto „Aktyvi šeima – sveika šeima“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
21. 14.15 T10-53 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimo. Pranešėja Alina Anužienė.
22. 14.25 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Alina Anužienė. Kviečiamas Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Mindaugas Jazbutis.
23. 14.35 T10-55 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė.
24. 14.45 T10-56 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus.
25. 14.55 T10-57 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė.
26. 15.05 T10-58 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
27. 15.15 T10-59 Dėl Skuodo Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
28. 15.25 T10-60 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos l. e. direktorius Alvydas Stongvilas.
29. 15.35 T10-61 Dėl projekto „Krakiškių aktyvinimas per tradicines šventes“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
30. Informacija, pranešimai.
30.1. 15.45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos pateikimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
30.2. 15.50 Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityje 2021-03-09 teikimas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T9-180, pakeitimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
30.3. 15.55 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2021-03-17 raštas Nr. (4.1.18E)R2-623 „Informacija dėl nekilnojamojo turto mokesčio“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

 

 

Paskelbta: 11 lapkričio, 2020 | Atnaujinta: 24 kovo, 2021