2021-03-25

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. kovo 25 d. 10 val.

Skuodas

1.10.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.10.10T10-34Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
3.10.20T10-35Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4.10.30T10-36Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
5.10.50T10-37Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotinį dalyvių susirinkimą. Pranešėjas Petras Pušinskas. (Patikslinta 2021-03-23)
6.11.00T10-38Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo. Pranešėja Sima Jablonskienė. (Patikslinta 2021-03-19)
7.11.10T10-39Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Jadvyga Kažienė. Kviečiamos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė, VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė ir Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
8.11.20T10-40Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Jadvyga Kažienė.
9.11.30T10-41Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
10.11.40T10-42Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė.
11.11.50T10-43Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
12.00-12.45Pertrauka
12.12.45T10-44Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo atviro jaunimo centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ieva Gembutienė.
13.12.55T10-45Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
14.13.05T10-46Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
15.13.15T10-47Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
16.13.25T10-48Dėl projekto „Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui, Paparčių k., Barstyčių sen., Skuodo r.“ rengimo ir finansavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
17.13.35T10-49Dėl projekto „Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės pritaikymas lankymui, Mosėdžio sen., Skuodo r.“ rengimo ir finansavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
18.13.45T10-50Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2021-03-24)
19.13.55T10-51Dėl projekto „Vaikų stovykla Mosėdyje“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
20.14.05T10-52Dėl projekto „Aktyvi šeima – sveika šeima“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
21.14.15T10-53Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimo. Pranešėja Alina Anužienė.
22.14.25T10-54Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Alina Anužienė. Kviečiamas Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Mindaugas Jazbutis.
23.14.35T10-55Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė.
24.14.45T10-56Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus.
25.14.55T10-57Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiama Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė.
26.15.05T10-58Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
27.15.15T10-59Dėl Skuodo Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas.
28.15.25T10-60Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Renata Kilijonienė. Kviečiamas Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos l. e. direktorius Alvydas Stongvilas.
29.15.35T10-61Dėl projekto „Krakiškių aktyvinimas per tradicines šventes“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus.
30.Informacija, pranešimai.
30.1.15.45Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos pateikimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
30.2.15.50Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityje 2021-03-09 teikimas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T9-180, pakeitimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
30.3.15.55Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2021-03-17 raštas Nr. (4.1.18E)R2-623 „Informacija dėl nekilnojamojo turto mokesčio“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

 

 

Paskelbta: 11 lapkričio, 2020 | Atnaujinta: 24 kovo, 2021