Seniūnaičiai

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 •  turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

 • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);
 • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

 

Skuodo rajono gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas

Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

 

2023–2027 metų kadencijos seniūnaičiai ir jų kontaktai

Eil. Nr. Seniūnija Seniūnaitija Seniūnaičio vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
1.
Aleksandrijos Aleksandrijos Janina Taujenienė 8 652  80 327 [email protected]
  Apuolės Kazimieras Šnederis 8 638  95 099 [email protected]
  Gėsalų Danutė Čičirkienė 8 612 35 199 [email protected]
  Kaukolikų Jadvyga Odinienė 8 622  77 267 [email protected]
  Klauseikių-Truikinų Remigijus Perminas 8 637  59 899 [email protected]
2.
Barstyčių Pietryčių Linas Nikartas 8 613  86 495 [email protected]
  Pietvakarių Ženeta Smulkienė 8 627  24 273 [email protected]
  Šiaurinė Živilė Vaškienė 8 695  59 075 [email protected]
3.
Ylakių Augzelių Lina Butkuvienė 8 662  57 554 [email protected]
  Ylakių kaimų Vaida Mockienė 8 682 47 367 [email protected]
  Ylakių miestelio Nėrijus Limontas 8 630 35 546 [email protected]
  Nausėdų
Renata Stripinienė 8 602 48 719 [email protected]
  Pašilės
Tomas Kleinauskas 8 624 75 351 [email protected]
  Vižančių Rasa Gikarienė 8 680 77 566 [email protected]
4.
Lenkimų Juodeikių Marytė Einienė 8 662  26 636
  Žemytės Audrius Katinas 8 626 54 320 [email protected]
  Lenkimų Jurgita Raišuotytė 8 626  66 456 [email protected]
  Sriauptų Rasa Skurdauskienė 8 626 42 898 [email protected]
5.
Mosėdžio Šauklių Lina Stonkuvienė 8 677 60 385 [email protected]
  Udralių
Valdas Rubežius 8 695 69 694 [email protected]
  Šatraminių
Danguolė Pauliuvienė 8 618  76 724 [email protected]
  Tėvelių
Jolanta Laureckienė 8 640 28 241 [email protected]
  Krakių
Irena Razminienė 8 696  66 423 [email protected]
  Šilalės
Dovilė Lukienė 8 609 82 343 [email protected]
  Liepų
Silvija Pervova 8 672 54 770 [email protected]
  Kęstučio
Gintautas Kniukšta 8 602 60 688
  Muziejaus
Nerijus Daukšas 8 608  99 809 [email protected]
6.
Notėnų Notėnų Indrė Šeinė 8 646 72 819 [email protected]
  Vindeikių Giedrė Būtienė 8 609 46 342 [email protected]
  Šliktinės Šarūnas Butkus 8 693 51 081 [email protected]
7.
Skuodo Mažųjų Rūšupių Rimantas Jablonskis 8 613  92 276 [email protected]
  Didžiųjų Rūšupių Alma Sparnauskienė 8 628 26 193
  Daukšių Inga Paulauskienė 8 618  10 279 [email protected]
  Luknių Kristina Stonkienė 8 647 63 476 [email protected]
  Puodkalių Renata Benetienė 8 688 41 851 [email protected]
  Narvydžių Adelė Šlepavičienė 8 604 47 606 [email protected]
8.
Skuodo miesto Šiaurės seniūnaitija Inga Daukintienė 8 693 86 318 [email protected]
  Šiaurės I seniūnaitija Mindaugas Varneckis 8 615 67 988 [email protected]
  Pietų seniūnaitija Darius Pajauskas 8 609 65 290 [email protected]
  Pietų I seniūnaitija Nerijus Daukas 8 686 35 914 [email protected]
  Vakarų seniūnaitija Kristina Bertienė 8 626 99 659 [email protected]
  Vakarų I seniūnaitija Diana Prialgauskienė 8 609 46 347 [email protected]
9.
Šačių Erslos Dalia Mockuvienė 8 612  07 990 [email protected]
  Rukų Egida Skurdauskienė 8 698 49 163 [email protected]
  Šačių Odeta Kadišienė 8 616 22 739 [email protected]
  Vabalių Natalija Štaškuvienė 8 696  05 228 [email protected]

 

Paskelbta: 13 sausio, 2021 | Atnaujinta: 23 spalio, 2023