Kokybės krepšelis

Skuodo rajono savivaldybėje dvi mokyklos – Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos –įgyvendina projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) veiklas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Minėtos mokyklos parengė mokyklos veiklos tobulinimo (MVT) planus ir juos įgyvendina.

Mosėdžio gimnazijos MVT plano tikslas – užtikrinti kiekvieno mokinio matematikos pasiekimų ir pažangos augimą pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Šis planas įgyvendinamas 2020–2022 m.

Mosėdžio gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020 m.

Mosėdžio gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2021 m.

PUBLIKACIJA_Mosedzio-Klaipeda-2021-11-23.pdf (smm.lt)

„Kokybės krepšelis“: praktinė dviejų mokyklų patirtis – Švietimo naujienos (svietimonaujienos.lt)

Ylakių gimnazijos MVT plano tikslas – ugdyti nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant lanksčią udymo (-si) aplinką. Šis planas įgyvendinamas 2021–2023 m.

Ylakių gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Paskelbta: 28 kovo, 2022 | Atnaujinta: 28 kovo, 2022