Paramos paraiškų ir dokumentų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius 2016-2020 metų Kaimo plėtros plotines priemones gauti priėmimas ir administravimas

Paramos paraiškų ir dokumentų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius ir 2016-2020 metų Kaimo plėtros plotines priemones gauti priėmimas ir administravimas

Pareiškėjai, pateikę vieną paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti, gali prašyti ir šios paramos:

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. Pareiškėjo, kaip valdos valdytojo, valda turi būti įregistruota Valdų registre.
  2. Pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos jis prašo paramos, ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos neprašo. Parama skiriama tik už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius naudmenų ir kitus plotus.
  3. Pareiškėjui draudžiama tyčia dalyti valdą, jei jis siekia gauti didesnę paramos sumą ar išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo (EASV deklaravimo, pasėlių įvairinimo). Tyčiniu valdos dalijimu laikomas dirbtinis valdos ploto suskirstymas į dalis (skaidymas), sumažinant ankstesniais metais deklaruotą plotą.
  4. Pareiškėjas privalo visoje valdoje visus metus laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, apraše.
  5. Mažiausias valdos naudmenų plotas, kurį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,1 ha laukai ir už kurį gali būti mokamos tiesioginės išmokos už plotą, yra 1 ha. Išmokos yra mokamos už laukus, kurie yra įbraižyti elektroniniu būdu taisyklių nustatyta tvarka.
  6. Už plotus, ne mažesnius kaip 0,1 ha, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal KPP priemones, išmokos mokamos, kai šie plotai atitinka reikalavimus, nustatytus atskirais žemės ūkio ministro įsakymais.
  7. Deklaruojamuose naudmenų plotuose turi būti auginami žemės ūkio augalai (įskaitant pievas) arba laikomas pūdymas. Jeigu žemės ūkio augalai deklaruojamame plote apskritai (jame nėra vykdoma žemės ūkio veikla), parama už tokius plotus neskiriama.

Paraiškas priima ir paramos teikimo klausimais konsultuoja:

Vaidas Simaitis, Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel. +370 440 73 989, el. p. [email protected]

Rasa Bartasevičienė, Aleksandrijos seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 43 764, el. p. [email protected]

Giedrė Beniušienė, Barstyčių seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel.  +370 440 53 321, el. p. [email protected]

Janina Simonavičienė, Ylakių seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 57 221, el. p. [email protected]

Sigutė Petrauskienė, Lenkimų seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 56 615, el. p. [email protected]

Rita Artiomenkovienė, Mosėdžio seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 76 213, el. p. [email protected]

Daiva Kontenienė, Notėnų seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 59 882, el. p. [email protected]

Asta Bagočienė, Skuodo kaimiškosios seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 47 484, el. p. [email protected]

Danutė Valančiauskienė, Skuodo miesto seniūnijos vyriausioji specialistė

Tel. +370 440 44 939, el. p. [email protected]

Lina Bumbulienė, Šačių seniūnijos vyriausioji specialistė, Tel. +370 440 46 615, el. p. [email protected]

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2020 | Atnaujinta: 2 rugpjūčio, 2023