Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas

Eil.

Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso) Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris Kapinių plotas, hektarais Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)
1 2 3 4 5 6 7
ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJA
1. Kivylių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0871 Įregistruotos 2021-05-14

Reg. Nr. 44/2631071

Registruotos

u.k. 3237

 

Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

2. Klauseikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1068 Įregistruotos 2021-01-07

Reg. Nr. 44/2595284

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

3. Jedžiotų kaimo kapinės Neveikiančios 0,16 Ne Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

4. Jedžiotų kaimo kapinės Neveikiančios 0,0830 Įregistruotos 2021-05-20

Reg. Nr. 44/2633019

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

5. Knežės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0206 Įregistruotos 2021-05-19

Reg. Nr. 44/2632981

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

6. Aleksandrijos kaimo kapinės Veikiančios 1,1518 Įregistruotos

2009-11-02

Reg. Nr. 44/1309395

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

7. Knežės kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,0956 Įregistruotos

2021-07-01

Reg. Nr. 44/2595034

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

8. Kaukolikų kaimo kapinės Neveikiančios 0,0903 Įregistruotos 2021-01-07

Reg. Nr. 44/2595310

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

9. Urvių kaimo kapinės Neveikiančios 0,16 Įregistruotos 2021-02-08

Reg. Nr. 44/2603154

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

10. Apuolės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0677 Įregistruotos 2021-05-18

Reg. Nr. 44/2631939

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

11. Nuosamų kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Ne Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

12. Kervių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Ne Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

13. Gėsalų kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Ne Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

14.

 

Kalnėnų kaimo kapinės

 

Neveikiančios

 

0,02

 

Ne Neregistruotos

 

Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

 15. Viršilų kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Ne Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

 16. Daujotų kaimo sovietinių karių kapinės Neveikiančios 0,01

0,0144 (pagal KPD 2020-09 duomenis)

Ne Registruotos

u.k. 11164

 

Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

 17. Daujotų kaimo kapinės Neveikiančios 0,1560 Įregistruotos 2021-01-07

Reg. Nr. 44/2595267

Neregistruotos Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

 18.

 

 

Šarkės kaimo (liuteronų) latvių kapinės

 

Veikiančios 0,5654 Įregistruotos 2021-01-07

Reg. Nr. 44/2595285

Neregistruotos

 

Seniūnė Violeta Nikartienė,

 tel. (8 440) 43 615

 

BARSTYČIŲ SENIŪNIJA
 19. Aubrikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0871 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182695

Neregistruotos

 

Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

20. Aubrikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0636 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182696

 

Neregistruotos

 

Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 21. Kančaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1141 Įregistruotos

2017-10-05

Reg. Nr. 44/2175684

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698 80 204

 22. Kančaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0366 Įregistruotos

2017-10-19

Reg. Nr. 44/2179168

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 23. Barstyčių miestelio naujosios kapinės Veikiančios 1,3075 Įregistruotos

2014-03-21

Reg. Nr.44/1690963

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 24. Laumių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1367 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182744

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13600 Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

25. Laumių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0606 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182703

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 26. Gudalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0386 Įregistruotos

2017-10-05

Reg. Nr. 44/2175683

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 27. Gudalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0989 Įregistruotos

2017-10-19

Reg. Nr. 44/2179162

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

28. Gudalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,2276 Įregistruotos

2017-10-19

Reg. Nr. 44/2179165

Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 29. Padegimės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0900 Įregistruotos

2017-10-05

Reg. Nr. 44/2175687

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

30. Padegimės kaimo kapinės Neveikiančios 0,1702 Įregistruotos

2017-10-05

Reg. Nr. 44/2175686

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 31. Paparčių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1545 Įregistruotos

2017-10-19

Reg. Nr. 44/2179164

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

 32. Kruopių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0705 Įregistruotos

2017-10-05

Reg. Nr. 44/2175685

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

33. Mockaičių kaimo kapinės Neveikiančios

 

0,1447

 

Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182698

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

34. Mokaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1888 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182700

Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

35. Puokės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0533 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182691

Registruotos

u. k. 3241

Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

36. Laumių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0252 Įregistruotos

2017-11-06

Reg. Nr. 44/2182745

Neregistruotos Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

37. Laumių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1273 Įregistruotos

2017-10-25

Reg. 44/2180226

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13600 Seniūnas Gintautas Čičirka,

tel. 8 698  80 204

YLAKIŲ SENIŪNIJA
39. Luobos kaimo sentikių kapinės Veikiančios 0,3193 Įregistruotos

2011-07-21

Reg. Nr. 44/1439093

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

40. Gedrimų kaimo kapinės Veikiančios 4,1462 Įregistruotos

2011-07-21

Reg. Nr. 4/1439074

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

41. Margininkų kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais Neveikiančios 0,13 Ne Registruotos,

u. k. 6404

Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

42. Gintalaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Ne Registruotos,

u. k. 40478

Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

43. Girdenių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

44. Gonaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,17 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 45. Milvydžių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 46. Užpelkės kaimo kapinės Neveikiančios

 

0,05 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 47. Vizgaudžių kaimo kapinės I

 

Neveikiančios 0,21 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 48. Vizgaudžių kaimo kapinės II Neveikiančios 0,10 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 49. Luobos kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035336

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 50. Ivoniškės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0100 Įregistruotos

2016-11-11

Reg. Nr. 44/2092019

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

51. Stripinių kaimo kapinės Veikiančios 0,2232 Įregistruotos

2011-07-21

Reg. Nr. 44/1439080

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 52. Ivoniškės kaimo kapinės Neveikiančios

 

0,07

 

Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035411

 

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 53. Luobos kaimo kapinės Neveikiančios 0,1516 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035334

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 54. Vaičaičių kaimo kapinės Veikiančios 0,6395 Įregistruotos

2011-07-21

Reg. Nr. 44/1439084

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13664 Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 

55. Pašilės kaimo kapinės (buv.  Gricaičių kaimo kapinės) Neveikiančios 0,16 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035339

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

56. Pašilės kaimo kapinės Neveikiančios 0,3913 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2037855

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

57. Pašilės kaimo kapinės Neveikiančios 0,25 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

58. Daktarų kaimo kapinės Neveikiančios 0,18 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2035335

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

59. Daktarų kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Įregistruotos

2016-08-10

Reg. Nr. 44/2035393

Neregistruotos, jose buvo registrinės koplytėlės u. k. 14905 ir u. k. 14906 (sunykusios) Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

60. Baltrimų kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/035394

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

61. Trumplaukės kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

62. Trumplaukės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0388 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2035413

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

63. Medsėdžių kaimo kapinės (buv. Trumplaukės kaimo kapinės) Neveikiančios 0,2007 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2037857

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

64. Medsėdžių kaimo kapinės (buv.Trumplaukės kaimo kapinės) Neveikiančios 0,2148 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2037856

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

 

 

65. Raudonių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1710 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2044466

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

66. Gailiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,2294 Įregistruotos

2016-0728

Reg. Nr.44/2044464

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

67. Gailiškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,2739 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035340

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

68. Erkšvos kaimo kapinės (buv. Šulpetrių kaimo kapinės) Neveikiančios 0,11 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2031501

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

69. Bučių kaimo kapinės (buv. Dilbikių kaimo kapinės) Neveikiančios 0,1033 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2005979

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

70. Dilbikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035391

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

71. Skysčių kaimo kapinės (buv. Bučių kaimo kapinės) Neveikiančios 0,27 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035388

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

72. Juodkaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035405

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

73. Juodkaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,29 Ne Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

74. Kalčių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035337

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

75. Skysčių kaimo kapinės Neveikiančios 0,20 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2037858

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686 33 176

76. Skysčių kaimo kapinės Neveikiančios 0,18 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/205390

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

77. Vižančių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1025 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035392

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686 33 176

78. Vižančių kaimo kapinės Neveikiančios 0,2584 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2044468

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

79. Rukiškės kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Įregistruotos

2016-07-29

Reg. Nr. 44/2035341

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

80. Petraičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,23 Įregistruotos

2016-07-28

Reg. Nr. 44/2044465

Neregistruotos Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

81. Rezistentų kapas Neveikiančios 0,001 Ne Registruotos,

u. k. 25036

Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

82. Žudynių vieta ir kapas Neveikiančios  (bendrame plote su 83. punktu) Įregistruotas

2019-07-29

Reg. Nr. 44/2368041

Registruotos,

u. k.  21805

Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

83. Ylakių mst. žydų senosios kapinės Neveikiančios 1,5631 Įregistruotas

2019-07-29

Reg. Nr. 44/2368041

Registruotos,

u. k. 24681

Seniūnas Vytautas Gudauskas,

tel. 8 686  33 176

LENKIMŲ SENIŪNIJA
84. Lenkimų miestelio sovietinių karių kapinės Neveikiančios 0,0558 Įregistruotas

2019-12-02

Reg. Nr. 44/2400852

Registruotos,

u. k. 11168

Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

85. Lenkimų miestelio  kapinės randasi S. Daukanto gatvėje Neveikiančios 0,0695 Įregistruotos

2018-11-20

Reg. Nr. 44/2302984

Neregistruotos Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82746

86. Lenkimų miestelio kapinės Veikiančios 1,2949 Įregistruotos

2010-12-01

Reg. Nr. 44/1398383

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13628 Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

87. Pušų kapeliai Lenkimuose randasi S. Daukanto gatvėje Neveikiančios 0,1284 Įregistruota

2018-11-28

Reg. Nr. 44/2305539

Neregistruotos, jose yra registrinės koplytėlės u. k. 14916 ir u. k. 14918 Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

88. Večių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Ne Neregistruotos Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

89. Žirnikų kaimo kapinės Neveikiančios 0,0253 Įregistruotos

2018-11-28

Reg. Nr. 44/2305544

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 14920 Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

90. Sriauptų kaimo kapinės Neveikiančios 0,12 Ne Neregistruotos Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

91. Medininkų kaimo kapinės Neveikiančios 0,0426 Įregistruotos

2018-11-28

Reg. Nr. 44/2305564

Neregistruotos Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

92. Margininkų kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Ne Neregistruotos Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

93. Kuksinės kaimo kapinės ? Yra Lenkimuose Kuksinės gatvėje Neveikiančios 0,0467 Įregistruota

2018-11-30

Reg. Nr. 44/2306070

Neregistruotos Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

94. Žemytės kaimo kapinės Riboto laidojimo pagal 2019-02-28 sprendimą Nr. T9-13 0,1382 Įregistruotos

2018-11-30

Reg. Nr. 44/2306076

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 14919.  Šalia jų kultūros paveldo objektas u. k. 30301 Seniūnas Rimantas Mikšta,

tel. 8 686  82 746

MOSĖDŽIO SENIŪNIJA
95. Gaubių kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

96. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių kapinės Neveikiančios 0,09 Ne Registruotos,

u. k. 11170

Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

97. Giršinų kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

98. Igarių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13636 Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

99. Mosėdžio miestelio kapinės Veikiančios 2,60 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplyčia u. k. 30365 Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

100. Nevočių kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

101. Karių kapinės Neveikiančios 0,10 Ne Registruotos,

u. k. 11170

Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

102. Šatraminių kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

103. Šatraminių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

104. Šatraminių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

105. Šatraminių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

106. Šaučikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

107. Šauklių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

108. Šerkšnių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

109. Virbalų kaimo kapinės Neveikiančios

 

 

0,08 Ne Neregistruotos Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

110. Žydų kapinės Neveikiančios 0,11 Ne Registruotos,

u . k. 21806

Seniūnė Jolanta Ažondenienė,

tel. 8 686 038 08

NOTĖNŲ SENIŪNIJA
111. Brotykių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

112. Derkinčių kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

113. Derkinčių kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

114. Dvarviečių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

115. Jundulų kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

117. Kulalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13651 Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

118. Mačiūkių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

119. Mikytų kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 14929 Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

120. Notėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

121. Notėnų kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

122. Notėnų kaimo kapinės Riboto laidojimo 0,15 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13656 Šačių, Notėnų ir Kaukolikų parapijų klebonas kunigas Jonas Baginskas

tel. 8  686 01 665

123. Notėnų kaimo kapinės Veikiančios 0,7768 Įregistruotos

2010-02-02

Reg. Nr.44/1398490

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13657 Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

124. Prialgavos kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

125. Prialgavos kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

126. Prialgavos kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

127. Prialgavos kaimo kapinės Neveikiančios 0,14 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

128. Prialgavos kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

129. Šliktinės kaimo kapinės Neveikiančios 0,03 Ne Neregistruotos Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

130. Vindeikių kaimo kapinės Neveikiančios 0,11 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 10035 Seniūnas Avydas Mačiukas,

tel. 8 686  33 262

SKUODO SENIŪNIJA
131. Būdvietės kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

132. Būdvietės kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

133. Daukšių kaimo kapinės Neveikiančios 0,10 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13613 ir kapas u. k. 41762 Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

134. Daukšių kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

135. Didžiosios Paluknės kaimo kapinės Neveikiančios 0,0716 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702103

Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

136. Kanyzelio kaimo kapinės Neveikiančios 0,4846 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702244

Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

137. Guntino kaimo kapinės Neveikiančios 0,0515 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702098

Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

138. Ledžių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

139. Luknių kaimo kapinės Neveikiančios 0,28 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702102

Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

140. Narvydžių kaimo latvių kapinės Veikiančios 0,3963 Įregistruotos

2010-12-02

Reg. Nr. 44/1398500

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13674 ir kaipai u. k. 38569 Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

141. Pakalniškių kaimo kapinės Neveikiančios 0,16 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702095

Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

142. Šakalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

143. Gurstiškės kaimo latvių kapinės Veikiančios 0,10 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

144. Trūbakių kaimo kapinės Neveikiančios 0,1626 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702099

Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13683 Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

145. Užluobės kaimo kapinės Neveikiančios 0,04 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

146. Užluobės kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

147. Užluobės kaimo kapinės Neveikiančios 0,18 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

148. Žalgirių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Ne Neregistruotos Seniūnė Viliutė Jautakienė,

tel. 8 687  81 184

SKUODO MIESTO SENIŪNIJA
149. Narvydžių kaimo kapinės (naujosios) Veikiančios 3,8700 Įregistruotos

2013-12-11

Reg. Nr. 75/8767

Registruoti Lietuvos partizanų kapai u.k. 38569 Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

150. Narvydžių kaimo kapinės Veikiančios 3,1995 Įregistruotos

2010-12-02 Reg. Nr. 44/1398473

Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

 

151. Narvydžių kaimo kapinės Neveikiančios 0,0489 Įregistruotos

2014-06-18

Reg. Nr. 44/1702097

 

Neregistruotos Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

152. Žydų žudynių vieta ir kapas

 

Neveikiančios 0,34 Ne Registruotas, u.k. 21808 Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

153. Skuodo markapiai I Neveikiantys 0,2 Ne Neregistruotos Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

154. Skuodo kapeliai II Neveikiantys 0,03 Ne Neregistruotos Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

155. Sovietinių karių kapinės Neveikiančios 0,2259 Įregistruotos

2013-12-17

Reg. Nr. 44/1664345

Registruotos,

u. k. 11159

Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

 

156. Žydų senosios kapinės Neveikiančios 1,8913 Įregistruotos

2017-04-20

Reg. Nr. 44/2128183

Registruotos,

u. k. 21807

Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

157. Kulų  kaimo kapinės Veikiančios 0,9093 Įregistruotos 

2010-12-02

Reg. Nr. 44/1398482

Neregistruotos, jose yra registrinės koplytėlės u. k. 13667 ir u. k. 13688. Taip pat dalis kapinių teritorijos patenka į Kulų kapinynas u. k.3253. Seniūnė Ieva Gembutienė,

tel. 8 601 58 614

ŠAČIŲ SENIŪNIJA
158. Drupių kaimo kapinės Neveikiančios 0,20 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

159. Geidučių kaimo kapinės Neveikiančios 0,09 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

160. Erslos kaimo kapinės Neveikiančios 0.07 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

161. Erslos kaimo kapinės Neveikiančios 0,13 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

162. Erslos kaimo kapinės Neveikiančios 0,22 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

163. Erslos kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

164. Laumaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,01 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

165. Laumaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,08 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

166. Laumaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,07 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

167. Malūkų kaimo kapinės Neveikiančios 0,11 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

168. Rukų kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

179. Rukų kaimo kapinės Neveikiančios 0,24 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

170. Rukų kaimo kapinės Neveikiančios 0,02 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

171. Rumšaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Ne Registruotos,

u. k. 3996

Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

172. Rumšaičių kaimo kapinės Neveikiančios 0,05 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

173. Šačių kaimo kapinės Veikiančios 1,7940 Įregistruotos

2012-09-21

Reg. Nr. 44/1545972

Neregistruotos, jose yra registrinės koplytėlės u. k. 14941 ir u. k. 13694 Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

174. Lyksūdės kaimo kapinės Neveikiančios 0,06 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

175. Lyksūdės kaimo kapinės Neveikiančios 0,11 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

176. Vabalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,39 Ne Neregistruotos, jose yra registrinė koplytėlė u. k. 13695 Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

177. Vabalių kaimo kapinės Neveikiančios 0,17 Ne Neregistruotos Seniūnas Antanas Raudonis,

tel. (8 440)  45 385

Paskelbta: 11 gruodžio, 2019 | Atnaujinta: 11 sausio, 2023