Melioracija

2023 metams iš valstybės biudžeto lėšų Skuodo rajonui skirta 207,0 tūkst. eurų (2022 m. buvo skirta 206,0 tūkst. eurų) melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams, techninių projektų rengimui ir melioracijos statinių apskaitai.

Su skirtomis lėšomis turime prižiūrėti ir suremontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius 57,0 tūkst. ha žemės plote, kurių bendra vertė apie 50,59 mln. eurų. Šiame plote yra 889,9 km magistralinių griovių, 6155,959 km. drenažo rinktuvų, 1707 hidrotechninių statinių, 32 tiltai, 16 tvenkiniai.

Melioracijos klausimais kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiuosius specialistus:

Gintarą Timbarą, tel. (+370) 602 94228, el. p. [email protected]

Rolandą Taujenį, tel. (+ 370) 675 98737, el.p. [email protected]

Paskelbta: 30 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 2 sausio, 2023