Melioracija

2022 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų LR žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašas.

2022 metams iš valstybės biudžeto lėšų Skuodo rajonui skirta 206,0 tūkst. eurų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams, techninių projektų rengimui ir melioracijos statinių apskaitai. Su skirtomis lėšomis turime prižiūrėti ir suremontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius 57,0 tūkst. ha žemės plote, kurių bendra vertė apie 50,59 mln. eurų. Šiame plote yra 889,9 km magistralinių griovių, 6155,959 km. drenažo rinktuvų, 1707 hidrotechninių statinių, 32 tiltai, 16 tvenkiniai.

Melioracijos klausimais kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiuosius specialistus:

Gintarą Timbarą, tel. (8 440) 51 320, el. p. gintaras.timbaras@skuodas.lt

Rolandą Taujenį, tel. (8 440) 51 320, el.p. rolandas.taujenis@skuodas.lt

    Paskelbta: 30 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 10 sausio, 2022