Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

2022 m. lapkričio 16 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-843 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos (toliau – Komisijos) sudėtį (Komisijos pakeitimas) ir jos nuostatus.

Pareiškėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje padaryta žala, pateikia nustatytos formos prašymą apskaičiuoti žalą ir atlyginti nuostolius, prideda prašyme nurodytus dokumentus. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, tą pačią dieną praneša medžioklės plotų naudotojui ir Skuodo rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos pirmininkui. Vertindama medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams Komisija vadovaujasi Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos klausimais konsultuoja Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, tel. (8 440) 70 152, e. p. [email protected].

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2020 | Atnaujinta: 19 rugsėjo, 2023