Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

2022 m. lapkričio 16 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-843 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos sudėtį ir jos nuostatus.

Pareiškėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje padaryta žala, pateikia nustatytos formos prašymą apskaičiuoti žalą ir atlyginti nuostolius, prideda prašyme nurodytus dokumentus. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, organizuoja žalos įvertinimą. Padarytą žalą vertina Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, mišku ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisija. Vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškų apskaičiavimo metodika, apskaičiuojama žalos piniginė išraiška.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos klausimais konsultuoja Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, tel. (8 440) 70 152, e. p. [email protected]odas.lt.

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2020 | Atnaujinta: 2 sausio, 2023