Parama

 

Parama įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules)

Parama kiaulių laikytojams biologinio saugumo priemonių išlaidoms kompensuoti

Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti už suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas, kompensavimas

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantijų, kompensavimas

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Paskelbta: 30 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 2 rugpjūčio, 2023