Kultūros paveldo objektai – įtraukti į kultūros vertybių registrą

Unikalus objekto kodas Pavadinimas Adresas Įregistravimo registre data Statusas Kiti kodai
25036 1941 m. birželio sukilėlių, Lietuvos partizanų ir rezistentų kapas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Gedrimų k., Gedrimai, 1999-12-14 Valstybės saugomas L984 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3cc9ac49-1689-4bc9-b230-006750fe88f9
17083 Ylakių miestelio istorinė dalis Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-12-02 Registrinis UV14 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c82f7ba2-9079-4e67-a673-0144a42ff557
13619 Koplytėlė su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-03-29 Registrinis DV2473 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6c610bd0-3b37-480c-9f35-025190564010
13596 Koplytėlė su Pietos, Šv. Pranciškaus ir Rūpintojėlio skulptūromis Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Gudalių k., Gudaliai, 1993-03-29 Registrinis DV2449 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/54828e2d-eaf9-4703-a159-027cdcc0b792
11158 Žydų žudynių ir užkasimo vieta Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Šaulių g. 1993-02-18 Registrinis IV560 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/17cd0700-d48c-48be-b932-02a2c0afae64
15376 Koplytėlė su Marijos ir Jono Nepomuko skulptūromis Skuodo rajono sav., Šačių sen., Erslos k., Ersla, Registrinis DV4441 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/49d0acbb-c9b8-42a3-bd82-031dbee4df4f
27377 Vargonai Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Muziejaus g.    2 2003-05-06 Registrinis P157K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b8bd5ae2-fcc1-4e38-9bea-0326bee25102
1608 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Muziejaus g.    2 2004-12-31 Valstybės saugomas G500K, AtV616 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1b81c1e8-3599-469f-a424-03ab1d6220d1
27375 Vargonų prospektas Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 2003-05-06 Registrinis P156K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d69dd8d4-99e5-4953-aa4b-05179064c069
13650 Koplytėlė su 2 ornamentuotais kryželiais ir skulptūra Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Jundulų k., Jundulai, 1993-03-30 Registrinis DV2504 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/023ab40f-8008-4a0a-bfd2-0563a4dd9d72
13631 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Marijos skulptūra, Marijos ir šv. Izidoriaus paveikslais Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Plaušinių k., Plaušiniai, 1993-03-30 Registrinis DV2485 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/bdc1252c-824d-4e9a-8f18-05f52543a7a7
3253 Kulų kapinynas Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1874, AR973 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7342bd3d-cf96-4496-aef6-06e43fe148ae
16055 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1997-12-31 Valstybės saugomas S537, AtV1085 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ecb6192e-e804-4449-bee9-070c7a6590e6
23795 Puodkalių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, 1997-05-05 Paminklas A479KP http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e0c18a18-4bb7-4732-93e2-07d2e29cd65e
13653 Varpas II Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 1993-03-30 Registrinis DV2507 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7ac7864c-a564-403e-a957-08a8296473be
13599 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Rūpintojėlio ir Marijos skulptūromis Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Kruopių k., Kruopiai, 1993-03-29 Registrinis DV2452 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/edff8ef5-a46f-4e1a-a338-08afdd03f22a
13680 Koplytėlė su Marijos Maloningosios, Šv. Juozapo, Nukryžiuotojo ir verkiančios Marijos skulptūromis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Luknių k., Luknės, 1993-03-30 Registrinis DV2534 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3ee9ea38-4bc7-465f-bfcd-0907a598bcdf
3241 Kalnas vad. Alkos kalnu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1999-01-13 Valstybės saugomas M135, AR961 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/dbfb7978-29b7-4fdd-b7fd-09d81bdf213c
13620 Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe ir Šv. Kazimiero skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-03-29 Registrinis DV2474 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/791dfd2a-5bc9-4a64-98bd-0a41f239a37b
13595 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 1993-03-29 Registrinis DV2448 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/38c20bba-9e90-4e9d-a584-0b880bd53831
32764 Barstyčių Švč. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso varpinė Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, Žemaičių Kalvarijos g.    2 2009-06-23 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/92482a85-b1a7-4f15-8880-0b97bd5634b5
37987 Puodkalių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, 2015-01-20 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/994476b0-6c8a-4917-a30f-0ba8b383fe21
13664 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Šv. Domininko skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Vaičaičių k., Vaičaičiai, 1993-03-30 Registrinis DV2518 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/30fd2ea6-ce1e-4695-b90c-0ca456656bfb
13589 Varpas II Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, 1993-03-29 Registrinis DV2442 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cb6dbe8e-3f36-4a01-922b-0f68912e9b60
13637 Paveikslas „Marijos ėmimas į dangų” Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-03-30 Registrinis DV2491 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d11ba293-e3ef-41d6-b4ea-0f8dc63486fe
32866 Gydytojo Vaclovo Into sodybos namas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Akmenų g.   28 2009-08-27 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7b36c67d-0eef-4133-8824-10d755252893
15367 Skulptūra „Pieta” Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Nevočių k., Nevočiai, 1993-04-28 Registrinis DV4432 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2d3d243f-3247-4af7-9b15-10fde94ffe44
13682 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, 1993-03-30 Registrinis DV2536 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ffceebaf-d860-4462-b639-1128c35686f9
13657 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 1993-03-30 Registrinis DV2511 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/810505c0-c3e8-4713-8e00-1262dde3e6e3
3960 Mockaičių akmuo vad. Pikčiaus kūliu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Mockaičių k., Mockaičiai, 2001-01-10 Valstybės saugomas M193, AV1143 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/22d34746-4969-4ef1-9934-12be004d9ef9
27379 Vargonų instrumentas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Muziejaus g.    2 2003-05-06 Registrinis P157K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7a92b7bc-217f-45de-8b61-12d25477cd7f
10036 Altorėlis su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Vaičaičių k., Vaičaičiai, 1993-01-18 Registrinis DR944 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/67ceb286-04b4-4244-b6ff-13696b1c1bcc
3256 Erslos akmuo su plokščiadugniu dubeniu Skuodo rajono sav., Šačių sen., Erslos k., Ersla, 1992-10-12 Valstybės saugomas A1876, AR976 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/21abda62-689e-48d9-b14c-139cf31804d2
13669 Koplytėlė su Pietos, angeliukų ir Marijos Magdalenos skulptūromis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Kulų II k., Kulai II, 1993-03-30 Registrinis DV2523 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5c4920e5-8cd0-4cbd-9b08-15270efec613
3252 Guntino akmuo, vad. Laumės akmeniu Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Guntino k., Guntinas, 1992-10-12 Valstybės saugomas M248, AR972 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4be7573b-a405-4de7-ae52-1692f88fec9b
10548 Simono Daukanto gimtinės vieta Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Kalvių k., Kalviai, 1993-02-02 Valstybės saugomas G85K, IR218 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a927df14-0364-420e-9089-16d54a2dc96b
14941 Koplytstulpis su Jono Nepomuko skulptūra Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, Registrinis DV4030 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6c4c4499-1bda-4cc8-b7bd-17ec7d69b2b9
3250 Akmuo vad. Laumės akmeniu Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Mačiūkių k., Mačiūkiai, 2001-01-10 Valstybės saugomas M195, AR970 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/987760c2-6674-4364-85fa-189d830ae7a6
34950 Gaubių k. etnoarchitektūrinės sodybos namas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k., Gaubės, 2011-12-22 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/70fd2821-8412-4490-8952-193aeca997f4
13685 Paveikslas „Marija, krikščionių globėja” Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2539 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/988ccad1-c7b9-41dd-aeac-19f020bdf239
3234 Apuolės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Apuolės k., Apuolė, 1998-11-18 Paminklas A1313K1, AR954 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/531d8747-310b-4971-8337-19f55ef4bb46
13649 Koplytstupis su šv. Jurgio, Pietos, šv. Florijono ir Kristaus skulptūromis Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Jundulų k., Jundulai, 1993-03-30 Registrinis DV2503 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/fb441048-0c3c-4caa-a4b5-1a4adba493ba
580 Buv. dvaro sodybos fragmentai Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Juodkaičių k., Juodkaičiai, 1992-04-23 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta 659, 413/2113 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d3624f69-2d85-4d20-b4c5-1b446bbf8d49
13674 Koplytėlė Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Narvydžių k., Narvydžiai, 1993-03-30 Registrinis DV2528 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/08a0621a-6038-4fe1-82bb-1c2977359d31
16221 Mosėdžio pilkapių vieta Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1997-12-31 Valstybės saugomas A475, AV2052 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1b6bb31a-863c-492d-a1ae-1d092c0a36d3
28184 Šilalės akmuo vad. Didžiuoju kūliu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šilalės k., Šilalė, 2003-12-23 Valstybės saugomas M253 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e11a11da-c088-4459-8f5c-1dc39ce3822e
14932 Stacijos (XIII-XIV) Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, Registrinis DV4021 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e7249ed8-775a-4421-8d32-1dd4c4c1f9a1
10023 Varpas Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, 1993-01-18 Registrinis DR931 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/eb8e92cf-fdb3-4f0d-b292-1e8ddf50a378
13617 Koplytstulpis su Nazaretiečio skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-03-29 Registrinis DV2471 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1397e57f-251b-41d3-9f8a-1f78b1c16fce
3235 Apuolės kapinynas Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Šarkės k., Šarkė, 1992-10-12 Paminklas A469P, AR955 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b5dfec0c-75bc-497c-a914-2196285046f3
15377 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Jono Nepomuko skulptūra Skuodo rajono sav., Šačių sen., Lyksūdės k., Lyksūdė, Registrinis DV4442 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/02960383-e9b2-4da0-89e0-21b737815a3f
14915 Skulptūra „Nukryžiuotasis” Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-04-22 Registrinis DV4004 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7655d88d-5760-4e34-bab7-2222665db8f3
15372 Koplytėlė su Jono Nepomuko skulptūra Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k., Gaubės, 1993-04-28 Registrinis DV4437 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/19446870-5db6-47b5-8e28-223d0ec0dbdc
1598 Gaubių k. etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k., Gaubės, 1992-06-09 Registrinis AtV605 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/778ec102-c8f4-4e32-ace1-232039f80b68
10027 Koplytstulpis su Marijos ir Šv. Florijono skulptūromis Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Tauzų k., Tauzai, 1993-01-18 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DR935 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ee2d907f-e160-4061-a7e9-2337dacf7392
10032 Altorėlis su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe ir Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-01-18 Registrinis DR940 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/bdfc746b-e6ba-4e17-8449-2450511e0e37
13636 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Igarių k., Igariai, 1993-03-30 Registrinis DV2490 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ef0e3a2e-53bc-4abc-8a6e-276460be72b0
23796 Puodkalių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietė Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, 1997-05-05 Paminklas A479K2P http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/77c5ef4d-f989-4915-956e-2852a867ab0b
30303 Šliktinės aukojimo vieta Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Mikytų k., Mikytai, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1872 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b300c7a2-3ee1-4bc2-90bb-2866cf122a52
14938 Koplytėlė su Nukryžiuotojo ir Pietos skulptūromis Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Vaičaičių k., Vaičaičiai, Registrinis DV4027 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1a44152c-bdcd-41d9-a46b-28f48385cfdf
13652 Varpas I Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 1993-03-30 Registrinis DV2506 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/fbd4b282-66d1-4d60-92b1-2987bf0b230c
32747 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių kompleksas Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, Žemaičių Kalvarijos g.    2 2009-06-16 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b691c820-856d-4469-ae72-2aa122da72d1
14936 Koplytėlė su Marijos skulptūra I Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Šliktinės k., Šliktinė, Registrinis DV4025 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5a8ad10d-8b73-4683-b59b-2d3c8fff45bb
3247 Šauklių senovės kulto vietos akmuo su plokščiadugniu dubeniu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., Šaukliai, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1870, AR967 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3e4d157e-e037-4ec8-9762-2e556f51c82b
10038 Varpas I Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-01-18 Registrinis DR946 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cb9873a4-cef2-4f4c-aef7-2e7d58cd9f9c
3240 Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Gudalių k., Gudaliai, 2000-10-11 Valstybės saugomas M179, AR960 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5b7272da-8c0a-4473-b04f-306ef4bb1895
14919 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Žemytės k., Žemytė, 1993-04-22 Registrinis DV4008 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c6051bfa-e30f-441a-8b82-30aae2cfea2e
13612 Koplytėlė su kryžminiu stogeliu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-03-29 Registrinis DV2465 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c6c7174b-aee5-48ca-8429-30ca2a43d2e6
26816 Vargonų prospektas Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 2002-12-18 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) P136K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e4c8a60d-4ff1-4674-92e2-331b09dde500
13691 Skulptūra „Nežinomas šventasis” Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2545 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/bffd85a5-92aa-4b1f-908f-33457445142b
14925 Koplytėlė su Marijos Sopulingosios paveikslu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., Šaukliai, 1993-04-22 Registrinis DV4014 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1170cb71-0289-4af4-817d-339b43950451
15368 Paveikslas „Šv. Kotryna” Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, Registrinis DV4433 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/da93c713-57c7-497b-90b1-33ed360a0f96
10035 Koplytėlė Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Vindeikių k., Vindeikiai, 1993-01-18 Registrinis DR943 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9befdcd0-07da-4784-9e5e-33f3fd9d4d99
13613 Koplytėlė su paveikslu „Šv. Pranciškus Asyžietis” Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, 1993-03-29 Registrinis DV2466 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3accfb80-8bce-4eaf-8212-3491547494eb
29631 Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos svirnas Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, 2004-12-28 Valstybės saugomas G469K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/45738447-15be-4ea0-b7f8-35d6a78aefbf
14916 Koplytėlė su Marijos skulptūromis (2) Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-04-22 Registrinis DV4005 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/de97e162-0c87-467c-8901-365ad60e3110
25413 Kalnas vad. Alkos kalnu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Padegimės k., Padegimė, 2000-10-11 Valstybės saugomas M180 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a1ee589f-e7e6-4ac6-9e87-36a948f2a42d
13687 Arnotas I Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2541 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7af3ffcc-5632-4f07-800b-37195307debb
22865 Pastatas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, Sedos g.   11 1997-10-24 Valstybės saugomas G63K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3ae77a69-4829-4427-84d6-3936a97779f0
13694 Koplytėlė su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2548 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/58de62d4-60d9-4c80-9d9c-3b0130ef689f
27374 Vargonai Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 2003-05-06 Registrinis P156K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/41ff00e7-51a3-4295-a475-3b0e6f27f48e
21808 Žydų žudynių ir užkasimo vieta Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, 1997-11-12 Valstybės saugomas I45 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a5d8ad12-4462-471b-b468-3bd05d4a683f
17026 Laikrodis Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1999-06-07 Registrinis P83, IV1270 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/db0ead60-2f8a-4afe-ab6a-3bdc961ec6b3
32860 Gydytojo Vaclovo Into sodyba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Akmenų g.   28 2009-08-27 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5c245e8a-ee07-4b6d-badc-3c7dc77acee0
15375 Udralių kaimo koplytėlė Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Udralių k., Udraliai, Mokyklos g.    2 1993-04-28 Registrinis DV4440 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/00d1ed7b-23d0-4d1c-b803-3d0a2ed754f5
16223 Puodkalių kapinynas Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, 1993-05-26 Registrinis AV2054 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/181b517e-3a44-42db-a6c5-3d6620966307
12074 Kubiliškės piliakalnis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Kulų II k., Kulai II, 1993-03-23 Paminklas A478P, AR1575 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/23bec800-8f21-410a-91c0-3d6d82ece855
13610 Skulptūra „Marija Maloningoji” Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-03-29 Registrinis DV2463 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/309e2fd8-53ff-47fc-b07b-3d80786937d2
26819 Vargonų instrumentas Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 2002-12-18 Registrinis P137K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5c2d8ac2-1255-4b1a-b0b6-3df828f7ac61
3236 Jedžiotų piliakalnis, vad. Pilale Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Jedžiotų k., Jedžiotai, 1992-10-12 Paminklas A470P, AR956 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e3d7a707-c039-43c1-a028-3fbcef1cb773
13665 Koplytėlė su skulptūrine grupe „Apreiškimas” (3 skulpt.) Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Didžiųjų Rūšupių k., Didieji Rūšupiai, 1993-03-30 Registrinis DV2519 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f63d5836-8fb8-405f-a5ca-4094e0c60eb2
7 Šatraminių etnoarchitektūrinės sodybos troba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šatraminių k., Šatraminiai, 1991-03-14 Valstybės saugomas 4, G467K1, 413/2115 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d6375ca1-f935-4860-adae-45f72be27634
14905 Koplytėlė su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Daktarų k., Daktarai, Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DV3994 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cafeb118-4a99-4627-a1c5-462b1419d40d
26810 Vargonai – tapo Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso (u.k. 32747) Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios (u.k. 32758) vertingąja savybe Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 2002-12-18 Registrinis P134K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9b14763f-8d8f-4efb-ace2-47103275c003
1597 Daukšių k. etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, Skuodo g.   13 1992-06-09 Valstybės saugomas G469K, AtV604 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6a41ca46-8de1-42ef-b0b8-4811224aa4f8
3246 Krakių akmuo vad. Stabakūliu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Krakių k., Krakės, 2003-12-23 Valstybės saugomas M249, AR966 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/94eb7f46-d8b2-4bf2-80dd-48e7d12c2b9e
13587 Skulptūra „Šv. Povilas” Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, 1993-03-29 Registrinis DV2440 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e2918583-00eb-45d1-88e9-48f0ccd7f5fe
22672 Dvaralio dvarvietė, vad. Petriške Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Dvaralio k., Dvaralis, 1996-12-23 Valstybės saugomas A176 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7922770f-4ee2-4761-b591-4a222d1c039c
14931 Paveikslas „Jėzaus krikštas” Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, Registrinis DV4020 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/40eb1a26-d89d-4138-a5f5-4a6dedd7a47f
13627 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Kristaus prie stulpo skulptūra Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-03-30 Registrinis DV2481 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/eab2078e-1679-4499-8a65-4b56aa60fa78
14940 Stacijos (14) Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, Registrinis DV4029 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c6231b56-90e9-429a-93b9-4b9c10651daf
14911 Koplytėlė su Marijos Maloningosios ir 2 angelų skulptūromis Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Kuksinės k., Kuksinė, 1993-04-22 Registrinis DV4000 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f19b3075-4203-46dc-8893-4bb71d90d6a7
14921 Koplytėlė su Marijos Maloningosios, Nazaretiečio ir Šv. Juozapo skulptūromis Skuodo rajono sav., Dvarčininkų k.(negalioja nuo 1999.01.01), Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DV4010 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3730bf70-a79f-442c-adae-4bea9b3e4189
24505 Apuolės piliakalnis su gyvenviete Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Apuolės k., Apuolė, 2008-02-13 Paminklas A1313K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/62495822-a0d0-4016-b406-4cdb6e7d3689
14927 Koplytėlė Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Udralių k., Udraliai, Registrinis DV4016 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1fd2198d-ebcd-47a9-bf62-4d7b327e82fb
13608 Skulptūra „Šv. Apolonija” Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-03-29 Registrinis DV2461 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e1246821-1c5f-4f99-9155-4ec8b63110cb
13614 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Sopulingosios skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Kernų k., Kernai, 1993-03-29 Registrinis DV2467 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/91fa8061-0e46-4331-b00a-4ee3ee4ee6b2
38320 Geldėnų kapinynas Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Geldėnų k., Geldėnai, 2015-02-25 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ff52e913-ba65-426e-878b-4f71ace537e8
13695 Koplytėlė su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Šačių sen., Vabalių k., Vabaliai, 1993-03-30 Registrinis DV2549 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/48ce3469-a26b-4c9f-8404-4f9452de1937
3959 Laumių kapinynas, vad. Apušrotu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Laumių k., Laumės, 1992-10-29 Registrinis AV1142 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e848e352-6256-4a6b-9b1b-4fae2a41917b
16172 Veitelių piliakalnis, vad. Pilale Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Veitelių k., Veiteliai, 1993-05-25 Registrinis AV2003 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c02fefd0-deb8-4600-a235-4fb83e6a2210
10030 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Pietos skulptūrine grupe Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-01-18 Registrinis DR938 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b83ca6b3-fc38-4466-a598-4fc958ba8658
6404 Margininkų kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Margininkų k., Margininkai, 1992-11-11 Registrinis AV681 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b30f158e-6d6d-45b6-b1fc-5034c161d5e8
24506 Apuolės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Apuolės k., Apuolė, 1998-11-18 Paminklas A1313K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/de7ddb51-3a59-4e5c-9b8f-50f97842b3b2
13689 Arnotas III Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2543 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e84287ba-6ddb-4fa7-aa0a-516f4545ee2f
10024 Stacijos (14) Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 1993-01-18 Registrinis DR932 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e6eece45-ba5f-4847-8cf4-5231579844d7
15373 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos paveikslu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k., Gaubės, Registrinis DV4438 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f084dc5f-6f0e-491e-bfe7-52d11912132d
29935 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora, vartai ir Kryžiaus kelio koplytėlės Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Akmenų g.    1 2004-12-31 Valstybės saugomas G500K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a586c5d5-108f-403f-9968-53592f76deaa
13616 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus paminklas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-03-29 Registrinis DV2470 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f5eb9f37-b19c-4bc6-84cb-53dec950e3c7
14907 Koplytėlė su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Dilbikių k., Dilbikiai, Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DV3996 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/52dc15b8-606b-4fab-a7ea-544eb2b2af5c
13584 Paveikslas „Šv. Kazimieras” Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, 1993-03-29 Registrinis DV2437 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/599c878a-630c-49f3-b8f8-54d27efb023d
13590 Koplytėlė su Marijos, pamynusios žaltį, ir Rūpintojėlio skulptūromis Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Kaukolikų k., Kaukolikai, 1993-03-29 Registrinis DV2443 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0ab2bdef-6bfa-4474-9335-55b539b5eb11
32867 Gydytojo Vaclovo Into sodybos akmenų parkas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Akmenų g.   28 2009-08-27 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1041e077-9fb0-4536-80b5-587695836d59
15374 Koplytstulpis su Marijos, Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio skulptūromis Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k., Gaubės, Registrinis DV4439 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/826bfb00-6ce4-4907-bc63-59e76676004f
14909 Koplytstulpis su Marijos, Šv. Florijono, Šv. Agotos ir Šv. Lauryno skulptūromis Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Visgaudžių k., Visgaudžiai, Registrinis DV3998 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/99c78992-def2-4b6b-a5a2-5b5ccafcafe6
29633 Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos namas Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, Skuodo g.   13 2004-12-28 Valstybės saugomas G469K3 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/478acba2-becb-41a6-88d8-5bf5d91e8df1
3967 Senkapis, vad. Pilale Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Tauzų k., Tauzai, Registrinis AV1150 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cfda8dd0-5d29-40ca-b089-5c9f1349bbed
11169 Kotrynos Daukantienės kapas Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g. 1993-02-18 Registrinis IV571 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9b095bce-7c3f-40e6-9003-5ccf6ded45d6
13586 Skulptūra „Šv. Petras” Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, 1993-03-29 Registrinis DV2439 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9f85d1fa-6ad6-4d88-9dba-5d7d279659fa
30302 Šauklių senovės kulto vietos akmuo Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., Šaukliai, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1871 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b74217c0-29fa-47f5-a6a0-5e39fd9b652d
3251 Mikytų piliakalnis, vad. Pilimi Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Mikytų k., Mikytai, 1992-10-12 Paminklas A476P, AR971 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2d2ad663-021d-44c6-b194-5f7ed4668ce7
26815 Vargonai Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 2002-12-18 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) P136K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/bfad403f-543d-4a55-ac35-602394272fe9
16867 Vargonai Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 2002-12-18 Registrinis P137K, IV1111 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b72c9177-ed5a-4a77-9e7c-602be0064f98
13621 Paveikslas „Šv. Ona” Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-03-29 Registrinis DV2475 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/60739528-6ab5-44d0-89ad-60911a7feb42
13638 Paveikslo „Angelo pasveikinimas” aptaisas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-03-30 Registrinis DV2492 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6c3e60b7-33cc-44ca-907f-60cb15abeeab
17333 Piliakalnis II Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Paparčių k., Paparčiai, Registrinis 357/2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/304a8283-3d9b-4676-938b-60db2dfb1a76
30117 Gedrimų kaimo senųjų kapinių dalis, vad. Maro kapeliais Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Gedrimų k., Gedrimai, 2005-02-28 Valstybės saugomas L1641 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d0d61d9a-a6fe-4b9c-b77a-62014435b08e
15363 Skulptūros „Jonas Nepomukas” ir „Marija Maloningoji” Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, Registrinis DV4428 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4a5ca25c-39b0-49fe-afdd-637319ee2c6e
22866 Tvarto liekanos Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, Sedos g. 1997-10-24 Valstybės saugomas G63K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c08736a6-4bec-46b7-9e77-649eff8d22d8
10028 Varpas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-01-18 Registrinis DR936 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/fef1c009-f997-4869-ad3f-651e7f65cffd
13585 Paveikslo „Šv. Magdalena” aptaisas Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, 1993-03-29 Registrinis DV2438 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3109ac19-4d29-484a-87b3-652c6e7f9e0d
3951 Jedžiotų, Klauseikių senovės gyvenvietė Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Jedžiotų k., Jedžiotai, 1992-10-29 Valstybės saugomas A1866, AV1134 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/52f51be2-9392-4e3c-8f4d-65cb4a1ad9da
13628 Koplytėlė su Marijos, pamynusios žaltį, skulptūra, šv. Uršulės ir šv. Kazimiero paveikslais Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-03-30 Registrinis DV2482 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/8a633377-a2fe-472e-a91c-65d56645f187
11171 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastatas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Akmenų g.    1B 1993-02-18 Valstybės saugomas G500K3, IV573 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a7d3525f-2f70-478e-94ec-68620fac633e
29934 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Muziejaus g.    2 2004-12-31 Valstybės saugomas G500K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/94840c2a-ad16-4047-bde5-68ae722872e1
30305 Erslos senovės gynybinis įtvirtinimas Skuodo rajono sav., Šačių sen., Erslos k., Ersla, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1877 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/be5b7b2a-acd7-44a6-99f3-696e006a0e3c
26812 Vargonų instrumentas – tapo Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso (u.k. 32747) Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios (u.k. 32758) vertingąja savybe Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 2002-12-18 Registrinis P134K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/914d64a1-07cb-4ba8-a563-69c530d49de8
13644 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Pietos skulptūra ir Marijos paveikslu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šerkšnių k., Šerkšniai, 1993-03-30 Registrinis DV2498 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ed5e424a-f7ec-40a9-abf0-6a05ac19b41f
39050 Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 2017-07-17 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5b9f8fd8-1992-4007-b4c9-6a3a6f8972dd
25462 Viršilų akmuo Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Viršilų k., Viršilai, 2001-01-10 Valstybės saugomas M197 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cccab23e-48d5-4062-88ad-6a75f6e96cb4
21805 Ylakių gyventojų žudynių vieta ir kapas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1995-11-03 Valstybės saugomas I62 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d1bffc79-9331-4f40-8720-6c0ccfcd79fb
582 Skuodo dvaro sodybos fragmentai Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Šaulių g.    1, 3 1992-04-23 Registrinis 661, 413/2106 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1e4efd35-9a59-4c68-a25c-6c4c6534d553
28183 Šačių kalnas, vad. Ryklės kalnu Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 2003-12-23 Valstybės saugomas M250 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4535b2d0-a7ef-4621-af79-6d7f1fee28a0
34864 Girdenių piliakalnis Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Girdenių k., Girdeniai, 2013-05-06 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a2f8d0c4-c309-40cf-bfd2-6e2d9812591a
37570 Skuodo dvaro sodybos fragmentų rūmai Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Šaulių g.    3 2014-02-19 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6db667c8-218e-4c4b-9439-7169573975a7
17335 Puokės piliakalnis, vad. Trupsale Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 2004-06-15 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta 357/4 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/29b40b66-10ae-4812-b50a-71860d783ceb
16866 Vargonai Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 2002-12-18 Registrinis P135K, IV1110 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cb48fb60-2345-4553-8909-72d7e791f537
14918 Koplytėlė su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., 1993-04-22 Registrinis DV4007 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1ee1d517-f4d1-4cee-8dea-747f57b73646
13661 Koplytėlė su Marijos Sopulingosios skulptūra Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Rusiškių k., Rusiškės, 1993-03-30 Registrinis DV2515 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e42dda48-44c1-43ce-8b19-7540efea41ab
1602 Udralių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Udralių k., Udraliai, 1992-06-09 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta AtV610 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0e087418-9f14-4365-b795-759ab97cdad8
13641 Skulptūrinė grupė „Mykolas Arkangelas” Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-03-30 Registrinis DV2495 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e80627b0-f28b-4417-8467-75b63f2fb507
13677 Koplytėlė su Šv. Pranciškaus ir Šv. Jurgio skulptūromis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Pakalniškių k., Pakalniškiai, 1993-03-30 Registrinis DV2531 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ad431d91-63e2-410d-bcc2-75f49d2ed6c8
10321 Tauzų kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Tauzų k., Tauzai, 2004-12-28 Valstybės saugomas G468K, AtV608 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e8cddd6c-8ae0-444a-a1cf-76675e15b852
40478 Gintalaičių kapinynas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Gintalaičių k., Gintalaičiai, 2016-12-13 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0bd82e7f-7fac-46e9-9109-77124ac782fc
14914 Skulptūra „Kristus prie stulpo” Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-04-22 Registrinis DV4003 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9d399116-ea25-49bc-abd8-78a0b1d3512b
34688 Udralių k. etnoarchitektūrinės sodybos svirnas-vežiminė Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Udralių k., Udraliai, 2011-05-10 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/25451939-d529-42cd-be23-79504e3e7475
30304 Kulų kapinynas II Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1875 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ec2027de-0bf2-4a82-90d4-79b63d9aa0ee
13663 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Vindeikių k., Vindeikiai, 1993-03-30 Registrinis DV2517 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a082cd51-2fea-4826-a60a-7a7bcd779c59
13686 Varpas Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2540 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2d6801d0-4ada-44f9-945a-7cac7fdeafdc
30635 Mosėdžio kapinių koplyčia Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Akmenų g. 2005-04-18 Valstybės saugomas S1040 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/eca70b4b-7507-42a4-9e9d-7d8eeaa82136
15364 Koplytėlė su Pietos, Šv. Antano, Šv. Kazimiero, Šv. Morkaus, Kristaus, dviejų nežinomų šventųjų skulptūromis ir Nukryžiuotojo skulptūrine grupe Skuodo rajono sav., Kriaunų k.(negalioja nuo 2011.05.09), Registrinis DV4429 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/08d117b9-0e32-40c5-b9ed-800c772d0397
39051 Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir sovietinio teroro vieta Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Gėsalų k., Gėsalai, 2017-09-28 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a5d51467-040f-43f0-8ba3-80e4a4b16b33
3249 Šilalės pirmasis akmuo su dubeniu, vad. Aukuru Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šilalės k., Šilalė, 1992-10-12 Valstybės saugomas M251, AR969 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e0abb38e-1088-4096-ab5f-8186a654be91
1596 Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Vytauto g.    1 2004-12-31 Valstybės saugomas S1006, AtV603 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c43af9ec-4a81-4a21-b2e3-82dfc918dedc
3254 Puodkalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, 1992-10-12 Paminklas A479K1P, AR974 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/06b74ae4-8a75-47cb-adb6-8435d685b5d4
29630 Tauzų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos svirnas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Tauzų k., Tauzai, 2004-12-28 Valstybės saugomas G468K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7bc22d8c-d584-4eff-9e24-8453bb9e4e16
15136 Koplytėlė su Pietos skulptūra ir kryželiu su kankinimo atributais Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Vaičaičių k., Vaičaičiai, 1993-04-26 Registrinis DV4225 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4e414067-8490-436c-a7ef-8517e146ba13
17027 Vandens malūnas Skuodo rajono sav., Šačių sen., Lyksūdės k., Lyksūdė, 1997-12-31 Valstybės saugomas S447K1, IV1271 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/69fc516c-aade-4666-b273-85800f163214
15365 Koplytėlė su Kristaus pašarvojimo skulptūrine grupe Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Trumplaukės k., Trumplaukė, Registrinis DV4430 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e0a944ca-a57c-4366-88c6-8644ac5272ec
40477 Šauklių senovės kulto vieta Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., Šaukliai, 2016-11-17 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/adabbfe4-79d6-4601-9ccd-8650b82a350f
26813 Vargonų prospektas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 2002-12-18 Registrinis P135K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5ccdda52-1cb7-48f2-bcca-86bd183b7652
16376 Daukšių, Šakalių piliakalnis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, 1993-06-22 Paminklas A477P, AR1720 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a39344ee-b2f1-40c6-8d5a-875206590116
13588 Varpas I Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, 1993-03-29 Registrinis DV2441 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0b4fb97b-5733-4bac-ba86-87c69c05e0ea
13668 Koplytėlė su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Kulų I k., Kulai I, 1993-03-30 Registrinis DV2522 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b16fceb4-2190-40b2-a349-893e1f8b7848
13667 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Kulų I k., Kulai I, 1993-03-30 Registrinis DV2521 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1c03334a-4b3a-4165-8fb2-8aa8b4a0df0b
13593 Koplytėlė prie medžio su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 1993-03-29 Registrinis DV2446 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e3e0bab7-bd17-4bc1-a3de-8c20aea06d3e
23219 Simono Daukanto gimtosios sodybos klėtelė Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Kalvių k., Kalviai, 1997-12-31 Valstybės saugomas G85K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/110f5bd9-d850-43c5-bbdc-8c3f547df0fb
14934 Koplytėlė su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Prialgavos k., Prialgava, Registrinis DV4023 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9fdc0cd2-1e0f-43a3-bc20-8d188f4f553f
30301 Žemytės senovės gyvenvietė Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Žemytės k., Žemytė, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1869 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/276a6b4e-9a55-40db-b26b-8d405a08e20e
13678 Koplytėlė su Marijos, pamynusios žaltį, skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Pakalniškių k., Pakalniškiai, 1993-03-30 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DV2532 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/09c192fe-e8c0-4529-99c0-8ddcdba10825
10033 Varpas I Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-01-18 Registrinis DR941 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/501c7a62-2301-4fd8-ad56-8df2502339fb
13693 Koplytėlė su Marijos Sopulingosios skulptūra Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2547 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a3517bb1-d522-4e4f-ac2b-906c4e156ccc
13632 Koplytėlė su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Večių k., Večiai, 1993-03-30 Registrinis DV2486 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/02d49177-94f5-491a-9766-9090caad687f
13611 Skulptūra „Šv. Antanas” Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-03-29 Registrinis DV2464 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4327acc5-55b3-420e-a1ec-90d6bb4a5cc8
1603 Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių kompleksas Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 1992-06-09 Valstybės saugomas G499K, AtV611 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/de4f6b2c-0c0d-4280-9d18-914acfc740c0
30650 Mosėdžio vandens malūnas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Salantų g.    2 2005-04-18 Valstybės saugomas S1056 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/21ace167-472a-41bf-b815-929b47bc116a
29628 Šatraminių etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šatraminių k., Šatraminiai, Koplyčios g.    1 2004-12-28 Valstybės saugomas G467K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ceb6515f-4c9a-4c60-9384-93edfcb39d8e
13594 Koplytstulpis su Šv. Stanislovo skulptūra Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 1993-03-29 Registrinis DV2447 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2097623f-57d6-4b75-80d5-94b2f604f21f
29629 Tauzų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos troba Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Tauzų k., Tauzai, 2004-12-28 Valstybės saugomas G468K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/99cb5630-e31c-4c6a-843d-9637b61fd123
34563 Šarkės (Daujotų) dvaro sodybos fragmentų tvartas Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Daujotų k., Daujotai, 2011-12-22 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/53a3f76e-216a-47e3-93d4-98cb1d98e723
23173 Vandens malūnas su technologine įranga Skuodo rajono sav., Šačių sen., Lyksūdės k., Lyksūdė, 1997-12-31 Valstybės saugomas S447K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0cf21476-b9b6-4d05-8216-9a30da736cd9
26817 Vargonų instrumentas Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 2002-12-18 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) P136K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/760d19a1-4e44-4fc1-a6e4-9b83fb36c704
29933 Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso tvora su vartais Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 2004-12-31 Valstybės saugomas G499K3 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6e54c25a-5b8b-47c3-9908-9f64def4adef
41762 Lietuvos partizano Kazimiero Karaliaus kapas Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, 2017-12-15 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/67f3972f-7862-4177-8268-9f73d1a25d2b
583 Šarkės (Daujotų) dvaro sodybos fragmentai Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Daujotų k., Daujotai, 1992-04-23 Registrinis 662, 413/2108 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cb472666-a3c3-4d3f-872c-a0249935461d
25460 Mockaičių kalnas, vad. Gaidkalniu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Mockaičių k., Mockaičiai, 2001-01-10 Valstybės saugomas M194 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b08e7e84-eb45-4a3f-b503-a03a37ea0bc0
17334 Senkapis Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Paparčių k., Paparčiai, Registrinis 357/3 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a1fad7d8-ebaf-4101-ac93-a160d737c179
2563 Paparčių kalnas vad. Auškalniu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Paparčių k., Paparčiai, 2003-12-23 Valstybės saugomas 1515, M254, 413/2110 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a442f642-42cb-40f0-a8da-a1f3dae45d61
26811 Vargonų prospektas – tapo Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso (u.k. 32747) Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios (u.k. 32758) vertingąja savybe Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 2002-12-18 Registrinis P134K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5846cde8-0591-4ce0-b165-a28979b0fa58
3237 Kivylių piliakalnis, vad. Pilale Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Kivylių k., Kivyliai, 1992-10-12 Paminklas A471P, AR957 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0f2b5452-9134-45a9-9292-a464f23aeb7f
23220 Simono Daukanto gimtinės vietos akmuo Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Kalvių k., Kalviai, 1997-12-31 Valstybės saugomas G85K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2e3a7a94-f062-4387-bf62-a63045205390
14912 Altorius su Šv. Petro ir Šv. Povilo skulptūromis Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-04-22 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) DV4001 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/43fe658b-e0ba-48f8-9d8a-a7139cc09087
8 Šatraminių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šatraminių k., Šatraminiai, 1992-03-14 Valstybės saugomas 5, G467K2, 413/2114 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/064b2f23-59bf-4e97-8a5b-a833c7763826
30299 Klauseikių senovės gyvenvietė Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Klauseikių k., Klauseikiai, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1867 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6e8961ae-3395-4add-bd24-a99ef9c31ab7
13598 Koplytėlė su Marijos skulptūra Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Kruopių k., Kruopiai, 1993-03-29 Registrinis DV2451 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/8731e568-9afb-4746-a3b3-aae5353a9be4
15369 Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Šv. Florijono, Šv. Barboros, Šv. Kotrynos ir šventosios su knyga skulptūromis Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Gricaičių k., Gricaičiai, Registrinis DV4434 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c919ddaa-a542-431e-91a8-ab222f5359ad
10039 Varpas II Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-01-18 Registrinis DR947 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c8bdc424-0f03-4ede-9585-ac02c5af8f5f
14920 Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūromis (2) ir Marijos paveikslais (2) Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Žirnikų k., Žirnikai, Registrinis DV4009 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4f116f88-842e-4e00-8f58-aceeda1ee8c4
10040 Koplytėlė su Pietos ir angeliuko skulptūromis Skuodo rajono sav., Šačių sen., Vabalių k., Vabaliai, 1993-01-18 Registrinis DR948 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4f0b4ac9-c706-4892-ba67-ad84c509dcb3
13671 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Narvydžių k., Narvydžiai, 1993-03-30 Registrinis DV2525 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/af3ad612-8ace-42ed-88d3-ad93ad6f8b88
38569 Lietuvos partizanų kapai Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Narvydžių k., Narvydžiai, Kapų g. 2016-11-09 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cd35dbfd-7d9f-4123-b477-adf9c6949707
26818 Vargonų prospektas Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 2002-12-18 Registrinis P137K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a9a51e6d-afca-4d98-a5d9-ae2482402f09
13690 Arnotas IV Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2544 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3f23b094-00c7-4bb5-b262-ae684c51ac50
21807 Skuodo žydų senosios kapinės Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, S. Nėries g. 1996-06-24 Valstybės saugomas L67 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/fa306fe6-2b57-47dc-badc-aeb5e640af21
14922 Kryžius ornamentuotas su Nukryžiuotojo skulptūra Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Igarių k., Igariai, Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) DV4011 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e94f9606-698b-471f-bf50-b0507b40157b
3239 Klaišių kapinynas Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Truikinų k., Truikinai, 1992-10-12 Valstybės saugomas A472, AR959 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/bd4c4110-0118-407d-802f-b157f2830817
3996 Rumšaičių kapinynas, vad. Švedkapiais Skuodo rajono sav., Šačių sen., Rumšaičių k., Rumšaičiai, 1992-10-29 Registrinis AV1179 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/005b1dce-194f-447d-8461-b24d25e4da49
13601 Stogastulpis su ornamentuotu kryželiu ir vėjarode Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Mockaičių k., Mockaičiai, 1993-03-29 Registrinis DV2454 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f84ce004-ea1e-480a-ae02-b2a740c96424
37498 Skuodo dvaro sodybos fragmentų cerkvės pastatas Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Gedimino g.   13 2014-02-19 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/55f10eb4-ca56-4ed6-8c50-b34a773fbff7
14930 Altorius su skulptūromis Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, Registrinis DV4019 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0e9714e1-e550-4795-8faf-b4735c30d26f
13639 Paveikslo „Mykolas Arkangelas” aptaisas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-03-30 Registrinis DV2493 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a888bf5e-7d7c-458d-adce-b6aede163b38
30300 Žemytės kapinynas Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Žemytės k., Žemytė, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1868 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7370f0b8-e783-45d4-bf66-b719c448f2ed
14901 Altorėlis su Nukryžiuotojo ir Šv. Pranciškaus paveikslais Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, Registrinis DV3990 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/530dcaa8-f4bb-4817-babe-b89bc5c6c2d6
39078 Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Laumių k., Laumės, 2017-09-28 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7d517ef5-1e80-4668-8e24-bc53848e17de
10026 Skulptūra „Pieta” II Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-01-18 Registrinis DR934 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/8bd6cc3d-e343-4b77-b53e-bc8d1a725ef7
32758 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado  bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, Žemaičių Kalvarijos g.    2 2009-06-23 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/aec73171-46ad-4ddf-9e4e-bd00bf21538d
17336 Senkapis Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Gudalių k., Gudaliai, 2004-06-15 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta 357/5 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/8375efef-66e2-4140-9dac-bd2618733767
3954 Kalnas vad. Raganos kalnu Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 2000-10-11 Valstybės saugomas M181, AV1137 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2f1f043f-30ce-4e1c-9c13-bd3203292045
13640 Skulptūra „Kristus prie stulpo” Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-03-30 Registrinis DV2494 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/09c4a6f3-c96d-422f-aa9c-be48d6dba6d8
11168 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-02-18 Registrinis IV570 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0e0a39d4-e093-4cb9-be2f-bf6d2b33bcdf
11170 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-02-18 Registrinis IV572 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/a82861a9-2af4-4fa9-93b3-c01b17024bf8
14906 Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Daktarų k., Daktarai, Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DV3995 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/bcd42112-d45f-4481-8527-c047ddbe8a6b
10031 Paveikslas „Apreiškimas” Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-01-18 Registrinis DR939 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/389b9666-8fb8-4d0d-a9f1-c18ff17c2691
10034 Varpas II Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1993-01-18 Registrinis DR942 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7bfbf120-487d-4552-9e3e-c2da4d7fb9ca
23798 Užluobės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Užluobės k., Užluobė, 1997-05-05 Paminklas A480K2P http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b97074c2-f4f3-4007-ae34-c3958661a41d
15371 Koplytėlė su Jono Nepomuko skulptūromis (2) Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Didžiųjų Rūšupių k., Didieji Rūšupiai, Registrinis DV4436 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/28122256-02f6-4414-8d22-c775f35db2e6
14902 Koplytėlė su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Jedžiotų k., Jedžiotai, Registrinis DV3991 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/41ac54ba-5973-4450-8bef-c7be4f5f19a3
13592 Motiejaus Valančiaus portretas – tapo Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso (u.k. 32747) Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios (u.k. 32758) vertingąja savybe Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 1993-03-29 Registrinis DV2445 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d3bfd756-0838-4887-9767-c89a8cb9f01e
13643 Koplytėlė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šatraminių k., Šatraminiai, 1993-03-30 Registrinis DV2497 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b86ecd77-0bfd-467e-b758-c8cc732fc435
3255 Užluobės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Užluobės k., Užluobė, 1992-10-12 Paminklas A480K1P, AR975 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/fb813783-a7bd-4e91-a994-c94e7a6db46f
37571 Skuodo dvaro sodybos fragmentų kumetynas Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Šaulių g.    1 2014-02-19 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7fef0975-ac54-4b70-87c5-cab091bcf298
10022 Paveikslas „Marija” su aptaisu Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, 1993-01-18 Registrinis DR930 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0e8a18c9-bbff-4693-91dd-cabd7d43d552
10037 Paveikslas „Nukryžiuotasis” Skuodo rajono sav., Šačių sen., Erslos k., Ersla, 1993-01-18 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta DR945 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/7372af0c-fc0a-4612-b11d-cb56145e7181
14939 Koplytėlė su Marijos ir nežinomos šventosios skulptūromis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Puodkalių k., Puodkaliai, Registrinis DV4028 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e11c95ca-567d-4169-8180-cbd339283fb7
39388 Namas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, Dariaus ir Girėno g.    6 2016-04-29 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/8e28b89f-76af-42fc-be3e-ce719850401a
10025 Skulptūra „Pieta” I Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-01-18 Registrinis DR933 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/edd0218c-2e68-41c6-9dc7-ce909e6fdebe
34687 Udralių k. etnoarchitektūrinės sodybos namas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Udralių k., Udraliai, 2011-05-10 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/badef1d6-7616-4439-8323-cec53cf8eb0a
15724 Mačiūkių kaimo koplytstulpis Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Mačiūkių k., Mačiūkiai, 1993-05-07 Registrinis DV4796 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1d05483f-03b8-4d9c-8d62-cf6bb918439a
14903 Altorius su Šv. Simono, Šv. Tado Judo, Šv. Petro ir Šv. Povilo skulptūromis Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, 1993-04-21 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) DV3992 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/83075a7f-369d-4de7-bfbc-d148540f0af5
26814 Vargonų instrumentas Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 2002-12-18 Registrinis P135K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9069d14b-1f59-474e-93a6-d1b4e1a6975f
14937 Koplytėlė su Marijos skulptūra II Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Šliktinės k., Šliktinė, Registrinis DV4026 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/52d40169-927f-4bf7-aa19-d3d5b676b4e9
15366 Koplytėlė su Marijos Maloningosios, 2 angeliukų, Šv. Juozapo, Šv. Jurgio (fragmentas) ir Nukryžiuotojo (2) skulptūromis Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Žemytės k., Žemytė, Registrinis DV4431 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/68af8323-bbaf-4b9f-88f2-d5757c3ee63b
23797 Užluobės piliakalnis su gyvenviete Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Užluobės k., Užluobė, 1997-05-05 Paminklas A480KP http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d0232858-2a0e-4f7b-9149-d5c97efbc9b4
11166 Kapinės Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-02-18 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta IV568 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/5c3f055a-76d8-4cce-9301-d6fb6b7554a8
22864 Pastatas ir tvarto liekanos Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, Sedos g.   11 1997-10-24 Valstybės saugomas G63K http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b53ff5a9-864e-4c81-a164-d7622d7b80ce
13609 Skulptūra „Šv. Rokas” Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k., Puokė, 1993-03-29 Registrinis DV2462 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3c9130e1-46fe-4059-a94d-d7d00ad8dc00
16865 Vargonai Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Truikinų k., Truikinai, Registrinis IV1109 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c557e1b8-96e5-4d78-8d48-d81a222ac6d5
14926 Koplytėlė su Marijos ir 2 angelų skulptūromis Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., Šaukliai, Registrinis DV4015 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/82d8e87a-3c75-4583-b34b-d847b3d4f6da
14929 Koplytėlė su angelo skulptūra Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Mikytų k., Mikytai, Registrinis DV4018 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e666407a-d6ca-4132-99a0-d8e2758b8558
32766 Barstyčių Švč. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, Žemaičių Kalvarijos g.    2 2009-06-23 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/afda2462-587d-41a3-b4df-daa7d3f63218
27378 Vargonų prospektas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, Muziejaus g.    2 2003-05-06 Registrinis P157K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b50046c2-c068-494a-a381-dd0c45baa936
34951 Gaubių k. etnoarchitektūrinės sodybos svirnas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k., Gaubės, 2011-12-22 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/2d39811e-9893-4fa4-b55e-dd3b16b8515f
39049 Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Žalgirių k., Žalgiriai, Žalgirių g. 2017-09-28 Registrinis http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ab128333-2e5f-4f0c-b608-dd77a88348b8
13600 Koplytėlė su Pietos, Šv. Antano, Šv. Izidoriaus ir Marijos Sopulingosios skulptūromis Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Laumių k., Laumės, 1993-03-29 Registrinis DV2453 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0349b3a6-9beb-428a-bbd5-ddb92f6201f6
10029 Suolai (3) Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1993-01-18 Registrinis DR937 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/06abd94f-189b-492e-870e-ddc032bcb5aa
13591 Kryžius Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Truikinų k., Truikinai, 1993-03-29 Registrinis DV2444 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/671cd91f-ebc0-4664-b68f-dddc361b0b49
15370 Skulptūra „Marija Sopulingoji” Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Vaičaičių k., Vaičaičiai, Registrinis DV4435 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0f3fb1a8-e845-4741-aa35-de022c868e34
14924 Koplytėlė su Marijos paveikslu ir skulptūra Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Palšių k., Palšiai, Registrinis DV4013 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/aab8400d-fe0f-474f-990e-e1599b785568
29632 Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos tvartas Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, 2004-12-28 Valstybės saugomas G469K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/eb38c24c-4f18-448f-9a47-e3b4c8bcca0a
16219 Apuolės akmuo su dubenėliais ir ženklais Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Apuolės k., Apuolė, 1993-05-26 Valstybės saugomas A1865, AV2050 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/9b2a35ee-6b7c-45d3-b792-e3d774632e52
13683 Koplytėlė su Pietos (2 skulpt.) ir 2 angeliukų skulptūrėlėmis Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Trūbakių k., Trūbakiai, 1993-03-30 Registrinis DV2537 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b32a8aaf-9710-4a53-9867-e49b84134166
24681 Ylakių žydų senosios kapinės Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Ylakių mstl., Ylakiai, 1999-12-14 Valstybės saugomas L969 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c0983f7b-ce93-424a-ab5e-e49d87bf2efc
16222 Budrių akmuo su plokščiadugniu dubeniu Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Budrių k., Budriai, 2005-04-18 Valstybės saugomas A1873, AV2053 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1fb876ed-22b9-41a5-8b13-e809221b23ec
23174 Technologinė įranga Skuodo rajono sav., Šačių sen., Lyksūdės k., Lyksūdė, 1997-12-31 Valstybės saugomas S447K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3c34f708-aa7b-4d32-8fc9-e862fab3cc7b
25461 Truikinų šaltinis, vad. Šmitos šaltiniu Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Šarkės k., Šarkė, 2001-01-10 Valstybės saugomas M196 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4aa0c0e3-7a73-48d9-a7a9-e8d5581cd5df
16287 Senkapis Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Tauzų k., Tauzai, Registrinis AR1629 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1bb0ccb6-6eb9-463e-8550-ec4c9a7ceca0
13642 Koplytėlė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Palšių k., Palšiai, 1993-03-30 Registrinis DV2496 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/78090ee8-6c95-464a-b45c-ed97686c39ea
29932 Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso varpinė Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 2004-12-31 Valstybės saugomas G499K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/6af93e55-d487-4c9c-b48b-edcedd7e38bc
14923 Koplytėlė su Marijos paveikslu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Krakių k., Krakės, 1993-04-22 Registrinis DV4012 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/52fe26b2-90d9-429a-80e8-ee5b23a4608c
3245 Kalvių piliakalnis, vad. Pilale Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1992-10-12 Paminklas A473P, AR965 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d6e80ba3-12ef-48e0-945e-f1ab13143ef4
21806 Mosėdžio žydų senosios kapinės Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Naujukų k., Naujukai, 1995-11-03 Valstybės saugomas L66 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ee580f34-a686-46d2-b343-f23be4baa165
3242 Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Erkšvos k., Erkšva, 1996-12-23 Valstybės saugomas M19, AR962 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/55b93684-130d-4517-9d5e-f38ce27da857
13688 Arnotas II Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 1993-03-30 Registrinis DV2542 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/03be5e12-2a32-41df-a579-f3ceaf1a709e
13670 Koplytėlė su Jono Nepomuko skulptūra Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Kulų II k., Kulai II, 1993-03-30 Registrinis DV2524 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/8aa32b82-1a28-4323-bd63-f559d695099b
16375 Šilalės antrasis akmuo su dubeniu Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šilalės k., Šilalė, 1993-06-22 Valstybės saugomas M252, AR1719 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/0fbf6a99-8927-4736-a3fa-f5bd5c40e7a5
15133 Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos koplytėlė Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k., Daukšiai, Skuodo g.   13 1993-04-26 Registrinis DV4222 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/74df36a3-d340-45d8-be40-f5f7c9acec99
13651 Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Marijos Maloningosios, šv. Antano, šv. Kotrynos ir 2 angeliukų skulptūromis Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Kulalių k., Kulaliai, 1993-03-30 Registrinis DV2505 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/52792627-ee36-48f1-901e-f6968ce314fb
14900 Paveikslas „Šv. Barbora” Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Aleksandrijos k., Aleksandrija, Registrinis DV3989 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/faf6b82e-3e5d-41a7-b23c-f69a63d3a876
16220 Mosėdžio piliakalnis Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Mosėdis, 1997-12-31 Valstybės saugomas A474, AV2051 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/d423bc5c-73eb-4dcd-b088-fb1787939409
15378 Koplytėlė su Pietos, Marijos Maloningosios, Jono Nepomuko ir Šv. Jurgio skulptūromis Skuodo rajono sav., Šačių sen., Lyksūdės k., Lyksūdė, Registrinis DV4443 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/b30e4000-3974-4338-a406-fb96415c8320
11159 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Vytauto g. 1993-02-18 Registrinis IV561 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/fbad2ff2-dd82-4af1-8989-fbb1f7d7ebef
17108 Skuodas Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Skuodas, Registrinis UV40 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/03becdac-5579-42e0-9ecd-fc87a5c2e072
14913 Skulptūra „Marija” Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, 1993-04-22 Registrinis DV4002 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/e29cb690-607c-4e01-b861-fcce0858a170
34689 Udralių k. etnoarchitektūrinės sodybos tvartas Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Udralių k., Udraliai, 2011-05-10 Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4323cbe1-e5ef-45a4-bdb5-fcf995d5ec31
27376 Vargonų instrumentas Skuodo rajono sav., Šačių sen., Šačių k., Šatės, 2003-05-06 Registrinis P156K2 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/82e66e20-e5f0-45f2-9be1-fd8bc5cae74b
11164 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Skuodo rajono sav., Aleksandrijos sen., Daujotų k., Daujotai, 1993-02-18 Registrinis IV566 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/c284e874-5f12-491b-b342-fdd9caad1b1f
13656 Koplytėlė su Pietos ir 2 angeliukų skulptūromis Skuodo rajono sav., Notėnų sen., Notėnų k., Notėnai, 1993-03-30 Registrinis DV2510 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/28870c77-86da-4933-af80-fe33810592ba
29931 Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso Šv. Onos bažnyčia Skuodo rajono sav., Lenkimų sen., Lenkimų mstl., Lenkimai, S. Daukanto g.   65 2004-12-31 Valstybės saugomas G499K1 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/46565378-73db-4543-89d3-ff3b129dc8f0
15362 Koplytėlė su Pietos skulptūra Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Barstyčiai, Registrinis DV4427 http://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f14fa8b1-fc8f-4051-882c-ffdb7bea7dc9

Paskelbta: 11 gruodžio, 2019 | Atnaujinta: 11 gruodžio, 2019