Sporto projektų finansavimo konkursas

Skuodo rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Kviečiame Skuodo rajono savivaldybėje registruotas sporto krypties organizacijas,vykdančias veiklą Skuodo rajono teritorijoje ir fizinius asmenis, sistemingai vykdančius veiklą sporto srityje (turinčius to svarius įrodymus), teikti paraiškas Skuodo rajono sporto projektų finansavimo konkursui 2022 m. iki kovo 25 d.

Galimi pareiškėjai – sporto krypties juridiniai asmenys (sporto klubai) ir fiziniai asmenys, sistemingai vykdantys veiklą sporto srityje, vienijantys kurios nors vienos ar kelių šakų sportininkus, rengiančius varžybas, sporto seminarus, konferencijas ir kt. renginius.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 20 d.

Projektai pateikiame užpildant nustatytą paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus, nurodytus Aprašas 12 punkte.

Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Sporto projektų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų) ir kiti Apraše nurodyti dokumentai. Dokumentai priimami Skuodo rajono savivaldybės 418 kab. ir el. p. loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt, tel. pasiteirauti 8 602 84638.

Paskelbta: 1 kovo, 2022 | Atnaujinta: 1 kovo, 2022