Sporto projektų finansavimo konkursas

Kviečiame keikti paraiškas Sporto projektų finansavimo konkursui 2023 metams

Skuodo rajono savivaldybėje registruotas sporto krypties organizacijas, vykdančias veiklą Skuodo rajono teritorijoje ir fizinius asmenis, sistemingai vykdančius veiklą sporto srityje (turinčius to svarius įrodymus), kviečiame teikti paraiškas Skuodo rajono sporto projektų finansavimo konkursui 2023 m. iki kovo 20 d. (imtinai)

Projektų finansavimo prioritetai:
-skatina rajono kūno kultūros ir sporto plėtrą;
-įtraukia daugiau rajono gyventojų į organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas;
-užima neįgaliuosius;
-įtraukia vaikus ir jaunimą į sporto veiklą;
-turi papildomus finansavimo šaltinius;
-projektų dalyviai rungtyniauja Lietuvos čempionate ir (arba) aukštesnio rango varžybose bei reprezentuoja Skuodo rajoną;
-į projektuose numatytas veiklas įtraukiami dalyviai, iš kurių ne mažiau kaip 80 % yra Skuodo rajono gyventojai;
– tęstiniai projektai, turintys išliekamąją vertę.

Galimi pareiškėjai – sporto krypties juridiniai asmenys (sporto klubai) ir fiziniai asmenys, sistemingai vykdantys veiklą sporto srityje, vienijantys kurios nors vienos ar kelių šakų sportininkus, rengiančius varžybas, sporto seminarus, konferencijas ir kt. renginius.
Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2023 m. gruodžio 20 d.

Projektai pateikiame užpildant nustatytą paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus, nurodytus Aprašas 12 punkte.

Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Sporto projektų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų) ir kiti Apraše nurodyti dokumentai priimami Skuodo rajono savivaldybės 419 kab. ir el. p. [email protected].

Telefonas pasiteirauti 8 602 84638 (darbo valandomis).

Skuodo rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paskelbta: 1 kovo, 2022 | Atnaujinta: 21 vasario, 2023