Vyks Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdis

Paskelbta 11 spalio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

2023 m. spalio 16 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

10. Šaučikių kaimo senųjų kapinių, vad. Kapeliais (47596), Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Šaučikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

<…>

16. Skuodo senųjų kapinių, Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso (44801), Skuodo r. sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

<…>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 866654779.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/xrkbp84sAs9ywgS

Posėdžio darbotvarkė