Visuomenės informavimas apie numatomą veršidės su diendaržiu Dilbikių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., naujos statybos projektavimą

Paskelbta 6 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Ylakių sen., Dilbikių k., sklypo kadastro Nr. 7566/0004:38.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Veršidė – kita (fermų) 7.18.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Lanida“, adresas: Šilalė, Dariaus ir Girėno g. 42A, el. p. [email protected]. Projekto vadovas – Juozas Mitkus, el. p. [email protected], tel. 8 656  98 698.

Statytojas – V. Š.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021 m. gruodžio 22 d. darbo dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val. UAB „Lanida“ patalpose, adresas: Šilalė, Dariaus ir Girėno g. 42A, el. p. [email protected], projekto vadovas – Juozas Mitkus, tel. 8 656  98 698 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2021 m. gruodžio 22 d. raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu – projektuotojui UAB „Lanida“ adresu: Šilalė, Dariaus ir Girėno g. 42A, el. p. [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2021 gruodžio 22 d. 15 val.

Tiesioginė transliacija internetu

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95178801434?pwd=RkJDdm5VakNjV1hQMHdIRm9MWGQyQT09 Meeting ID: 951 7880 1434 Passcode: gULAD2

 

Projektinis pasiūlymas

Projektiniams pasiūlymams pritarta – https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7062925