Visuomenės informavimas apie numatomą statinio – ryšio bokšto (9.7) Vabalių k., Skuodo r. Sav. Projektavimą

Paskelbta 17 sausio, 2020 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastrinis Nr. 7552/0003:143, adresas: Vabalių k., Skuodo r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7 ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934; Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius. Projekto vadovas – Antanas Karanauskas, tel. +370 685  34 358, el. p. [email protected].

Statytojas: viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, buveinės adresas: Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 243 0882, el. p. [email protected].

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Skuodo r. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „InComSystems“ būstinę adresu: Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val., tel. (8 5) 239 9399, +370 685  34 358.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2020 m. vasario 5 d. raštu adresu: UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius arba el. paštu [email protected] .

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 5 d. 17.00 val. Šačių seniūnijoje, Beržo g. 1, Šačių k., Skuodo r.

VABALIAI BOKŠTAS A-218 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI