Visuomenės informavimas apie numatomą statinio – ryšio bokšto (9.7) Bučių k., Skuodo r. Sav. projektavimą

Paskelbta 17 sausio, 2020 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastrinis Nr. 7566/0002:33, adresas: Bučių k., Skuodo r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934; Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius. Projekto vadovas – Antanas Karanauskas, tel. +370 685 34 358, el. p. [email protected]

Statytojas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, buveinės adresas: Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 243 0882, el. p. [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Skuodo r. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „InComSystems“ būstinę adresu: Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val., tel. (8 5) 239 9399, +370  685 34 358.

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2020 m. vasario 5 d. raštu adresu: UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius arba el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 5 d. 18.45 val. Ylakių seniūnijoje, Sedos g. 3, Ylakiai, Skuodo r.

BOKŠTO BUČIŲ K. A-216 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektiniams pasiūlymams pritarta – https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingPSP