Visuomenės informavimas apie numatomą statinio – fermos paskirties pastato Skuodo r. Sav. Ylakių sen., Gedrimų k., statybos projektavimą

Paskelbta 17 sausio, 2020 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastrinis Nr. 7516/0002:196, adresas: Gedrimų k., Skuodo r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas fermos paskirties pastatas. Statinio kategorija – neypatingas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas UAB „Archvizija, įmonės kodas 300613401, S. Nėries g. 29A, Plungė. Projekto vadovas – Ramūnas Janauskas, tel. 8 615 41 841, el. p. ramunas.janauskas@gmail.com

Statytojas: J. L.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Skuodo r. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „Archvizija“ būstinę adresu: S. Nėries g. 29A, Plungė, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., tel. 8 615 41 841.

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2020 m. vasario 3 d. raštu adresu: UAB Archvizija, S. Nėries g. 29a, Plungė arba el. paštu archvizija@gmail.com

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 3 d. 17.05 val. Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 50.

Projektiniai pasiūlymai_2020-01-13