Vandens tiekimo ir individualaus apsirūpinimo geriamu vandeniu atmintinė

Paskelbta 23 balandžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Geriamojo vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla, apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (arba) vartotojams.

Kviečiame pasidomėti, ką ir kokiais atvejais reikėtų atlikti, kad vandeniu būtų naudojamasi teisėtai, pagal galiojančią tvarką.

Vandens tiekimo ir individualaus apsirūpinimo geriamu vandeniu atmintinę rasite čia.

Atmintinėje pateikti atsakymai į šiuos klausimus:

Kas yra geriamojo vandens tiekimas?

Kas yra individualus apsirūpinimas geriamuoju vandeniu?

Kas yra geriamojo vandens licencija?

Kada reikalinga licencija?

kas yra leidimas naudoti žemės gelmių išteklius?

Kada reikalingas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius?

Kokiais atvejais leidimo naudoti žemės gelmių išteklius nereikia?

Kada reikia mokėti mokestį už geriamojo vandens išgavimą?

Ar privaloma registruoti geriamojo vandens išgavimo gręžinį?

Kokiais atvejais gėlo požeminio vandens vandenvietėje privaloma įsirengti apskaitos prietaisus?

Kada požeminio vandens ištekliai turi būti aprobuoti?

Kada reikia atlikti vandens cheminį ir (ar) mikrobiologinį tyrimą?

Kam privalomi higienos normų reikalavimai programinei vandens mėginių priežiūrai?

Kokios yra geriamojo vandens mėginių ėmimo dažnumas?

Kada asmenims reikalingas nuotekų taršos leidimas?