UAB „Deltrian“ įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų praktinių darbo įgūdžių ugdymas“

Paskelbta 30 balandžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Uždaroji akcinė bendrovė „Deltrian“ įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų praktinių darbo įgūdžių ugdymas“, kuriuo siekiama pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Pagrindinė projekto veikla – praktinių darbo įgūdžių, gaminant oro filtrus, suteikimas projekto dalyviams, t. y. ekonomiškai neaktyviems Skuodo miesto gyventojams. Projekto dalyviams teikiamos profesinės ir kitos įsidarbinimui reikalingos kompetencijos, ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. rugpjūtis–2021 m. liepa. Bendra projekto vertė 49 225 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.