Šačių seniūnija skelbia 2023 m. seniūnaičių rinkimus

Paskelbta 13 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Seniūnaičių rinkimai vyks organizuojant gyventojų susirinkimus, pagal šį grafiką:

Erslos seniūnaitija (Erslos kaimas) – 2023 m. spalio 2 d., 10.00 val., Rukų kaimo bendruomenės namuose (Žemaičių g. 28, Rukų k.);

Vabalių seniūnaitija (Vabalių, Rumšaičių, Malūkų kaimai) – 2023 m. spalio 2 d., 14.00 val., Šačių seniūnijos salėje (Beržo g. 1, Šačių k.);

Rukų seniūnaitija (Rukų, Žebrokų, Drupių, Giršinų kaimai) – 2023 m. spalio 3 d., 14.00 val., Rukų kaimo bendruomenės namuose (Žemaičių g. 28, Rukų k.);

Šačių seniūnaitija (Šačių, Pagramantės, Lukošaičių, Sodalės kaimai) – 2023 m. spalio 4 d., 10.00 val., Šačių seniūnijos salėje (Beržo g. 1, Šačių k.).

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius prašome registruoti nuo 2023 m. rugsėjo 13 d. iki rugsėjo 22 d. Šačių seniūnijos patalpose (Beržo g. 1, Šačių k.).

Registruotų kandidatų į  seniūnaičius duomenų patikrinimas ir sąrašo patvirtinimas vyks rugsėjo 25–26 d.

Išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimas ir paskelbimas numatomas 2023 m. spalio 9 d.

Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (4 priedas);

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

trumpą gyvenimo aprašymą;

kandidato nuotrauką 3×4 cm;

susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (5 priedas);

kandidato į seniūnaičius siūlymą (6 priedas);

kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaraciją (7 priedas).

Visi dokumentų priedai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt,  išsamesnė informacija tel. (8 440) 46 615.