Renkama informacija apie objektus, turinčius poreikį itin spartaus ryšio infrastruktūrai

Paskelbta 10 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (toliau – PI) informuoja, kad Starkodas rengia investicijų projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ (toliau – Investicijų projektas). Projektu norima pasiekti itin sparčios infrastruktūros (užtikrinančios ne mažesnę kaip 1 Gb/s greitaveiką) plėtros tikslus tose šalies vietovėse, kur analogiškos ryšio paslaugos nebūtų teikiamos komerciniais pagrindais.

Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą Investicijų projektą turi būti atliktas rinkos tyrimas nustatant objektus, turinčius poreikį prisijungti prie itin spartaus ryšio infrastruktūros. Šiems objektams bus išnagrinėti ir parinkti tinkamiausi techniniai sprendimai ir sumodeliuoti tinklo elementai, užtikrinantys planuojamų prijungti objektų prijungimą prie itin spartaus ryšio infrastruktūros.

Pažymėtina tai, kad Investicijų projekto metu bus planuojami itin spartaus ryšio technologiniai sprendimai iki pat objektų pastatų, t. y. įskaitant ir paskutinės mylios (angl. last mile) sprendimus.

Objektų, įtrauktų į Projekto apimtį, prijungimas bus finansuojamas Projekto lėšomis, o objektų valdytojai galės patys rinktis galutines paslaugas teikiantį operatorių ir konkrečias teikiamas paslaugas.

Objektais, kuriuos tikslinga prijungti prie itin spartaus ryšio infrastruktūros (pakloti iki objektų šviesolaidinį kabelį), laikomi socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys subjektai – privačios ir viešos įmonės, taip pat, nevyriausybinės ir vyriausybinės organizacijos ir savivaldybių institucijos. Atitinkant minėtus požymius arba turint informacijos apie objektus, kuriems yra aktualu prisijungti prie itin spartaus ryšio infrastruktūros, kviečiame ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 16 d. 13 val. pateikti šiuos duomenis šioje formoje https://forms.gle/VZeNKanHZFTfVWNY6:

  1. Objekto pavadinimą;
  2. Objekto adresą (nurodant apskritį, savivaldybę, seniūniją, gatvę ir namo numerį);
  3. Tikslias objekto koordinates (X, Y koordinates);
  4. Atsakingo už objekto patalpas asmens (darbuotojo) kontaktinę informaciją;
  5. Objekto pastato planą su pažymėta pageidaujama tinklo įvado vieta (PDF, JPEG, PNG, TIFF ar panašių formatų rinkmenos).

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą Tomą Ubartą telefonu 868113835 arba el. paštu [email protected]