Pristatytas Skuodo lopšelio-darželio investicinis planas

Paskelbta 2 vasario, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Sausio 26 d. pristatytas Skuodo lopšelio-darželio investicinis planas. Jis reikalingas, siekiant sėkmingo pastato atnaujinimo.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinka, kasdienė veikla daro įtaką ją lankančių vaikų savijautai, todėl svarbu pagerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo patalpų sąlygas.  Pravartu padidinti lopšelio-darželio pastato energetinį efektyvumą, sumažinti energijos sąnaudas.

Pagal investicinį planą rekomenduojama diegti 3-ąjį energijos taupymo priemonių paketą, kuriame numatytas išorinių sienų ir cokolio, stogo šiltinimas, langų ir durų keitimas, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo, šilumos punkto, vandentiekio ir nuotekų sistemų modernizavimas.

Šiuo metu ieškoma finansavimo minėtiems lopšelio-darželio pastato atnaujinimo darbams. Preliminari reikalinga suma 1 938 166,00 Eur.