Prieinamumas atveria galimybes!

Paskelbta 16 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai
Kartu galime sukurti aplinką be kliūčių – visiems visuomenės nariams prieinamus pastatus ir patogią infrastruktūrą!
Geresnis matomumas yra aktualus visiems, ne tik akliesiems ir silpnaregiams.
Ieškai geriausio sprendimo dėl pastatų ir infrsastruktūros prieinamumo didinimo žmonėms su regos negalia?
Parašyk Neįgaliųjų reikalų departamento konsultacijų centro ekspertams: [email protected].
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM
„Fizinės aplinkos prieinamumas žmonėms su judėjimo negalia”: https://youtu.be/TecFMb3jRsU
„Fizinės aplinkos prieinamumas regos negalią turintiems žmonėms”: https://youtu.be/6Vh2NMeeVJw
„Fizinės aplinkos prieinamumo teikiama nauda visiems visuomenės nariams”: https://youtu.be/4bSgXcAUwQc
Gali būti tekstas vaizdas