Prašymas pakeisti žemės sklypų naudojimo paskirtis ir naudojimo būdus

Paskelbta 21 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad gautas A. V. 2021-12-17 prašymas, kuris registruotas 2021-12-17 Nr. R1-449, pakeisti Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Skuodo Priemiesčio kaimo Užluobės g. 13, 11, 9 žemės ūkio paskirties sklypų, kadastro Nr. 7560/0006:191, 7560/0006:192, 7560/0006:193, naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemės sklypai, naudojimo būdus – iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-12-22 iki 2022-01-05 (10 darbo dienų) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Per 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Vilniaus g. 13, Skuodas, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Prašymas

Įsakymas