Pašilės kadastro vietovėje planuojama vykdyti melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbus

Paskelbta 12 vasario, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Rengiamas melioracijos griovių ir jų statinių remonto projektas.  Jau nupirktas Pašilės kadastro vietovėje, prieš Vaičaičių gyvenvietę ir pačioje Vaičaičių gyvenvietėje, esančių griovių  ir jų įrenginių remonto darbų techninis projekto parengimas.

Bendra projektavimo darbų kaina 4 900 Eur. Projektavimas turėtų būti pabaigtas iki 2021 m. balandžio 1 d.

Tiek projektavimo,  tiek remonto darbai  finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.

Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai bus pradedami 2021m. ir pabaigti 2022 m.