Lenkimų seniūnija skelbia 2023 m. seniūnaičių rinkimus

Paskelbta 13 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Seniūnaičių rinkimai vyks organizuojant gyventojų susirinkimus, pagal šį grafiką:

Lenkimų seniūnaitija (Lenkimų mstl. ir Lenkimų k.) – 2023 m. rugsėjo 27 d., 10.00 val., Lenkimų seniūnijos patalpose (S. Daukanto g. 59, Lenkimų mstl.);

Juodeikių seniūnaitija (Juodeikių k., Margininkų k., Kuksinės k.) – 2023 m. rugsėjo 27 d., 13.00 val., Lenkimų seniūnijos patalpose (S. Daukanto g. 59, Lenkimų mstl.);

Sriauptų seniūnaitija (Sriauptų, Veitų, Kalvių, Večių, Litvinų, Žirnikų) – 2023 m. rugsėjo 27 d. 15.00 val., Lenkimų seniūnijos patalpose (S. Daukanto g. 59, Lenkimų mstl.);

Žemytės seniūnaitija (Žemytės, Plaušinių, Pakalniškių, Medininkų  kaimai) – 2023 m. rugsėjo 27 d., 16.00 val., Lenkimų seniūnijos patalpose (S. Daukanto g. 59, Lenkimų mstl.).

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius prašome registruoti nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 20 d. Lenkimų seniūnijos patalpose (S. Daukanto g. 59).

Registruotų kandidatų į  seniūnaičius duomenų patikrinimas ir sąrašo patvirtinimas vyks rugsėjo 21-22 d.

Išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimas ir paskelbimas numatomas 2023 m. spalio 2 d.

Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (4 priedas);

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

trumpą gyvenimo aprašymą;

kandidato nuotrauką 3×4 cm;

susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (5 priedas);

kandidato į seniūnaičius siūlymą (6 priedas);

kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaraciją (7 priedas).

Visi dokumentų priedai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt,  išsamesnė informacija tel. (8 440) 56615