Kvietimas teikti paraiškas pagal Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą

Paskelbta 30 balandžio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija kviečia teikti projektų paraiškas, kurios finansuojamos iš Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programos).

Programos lėšomis finansuojamos veiklos kryptys:

 1. visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas;
 2. burnos higiena ir sveikata;
 3. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
 4. fizinio aktyvumo skatinimas;
 5. lytinė sveikata;
 6. psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.);
 7. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bei kt.);
 8. sveikos aplinkos sauga;
 9. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė;
 10. neinfekcinių ligų profilaktika;
 11. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimas, defibriliatorių įsigijimas ir įrengimas).

Galimi pareiškėjai Skuodo  rajono savivaldybės teritorijoje registruotos NVO arba NVO padaliniai (toliau – Pareiškėjas), kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

Skelbiamam paraiškų konkursui pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Paraiškos pateikiamos iki 2024 m. gegužės 31 d. Programos projektai turi būti rengiami pagal paraiškos formą (1 priedas).

Paraiška pateikiama Savivaldybės administracijos 207 kab., adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, arba el. p. [email protected] (pasirašyta, skenuota, Pdf ir Word formatu).

Informacija teikiama darbo dienomis el.p. [email protected] arba tel. +370 614 96 176.

Paraiškos forma

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023-03-24 sprendimas  T9-66 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T9-40 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).