Kviečiame siūlyti daugiavaikės motinos kandidatūrą Ordinui „Už nuopelnus Lietuvai“

Paskelbta 22 kovo, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybė teikia daugiavaikės motinos kandidatūrą Ordinui „Už nuopelnus Lietuvai“. Šiemet atrankos kriterijai išplėsti.

Kriterijai, kuriais remiantis atrenkamos kandidatūros:

Daugiavaikiškumas (taikomas visiems kandidatams, išskyrus ypatingas sąlygas)

o    Mamos ir (ar) įmotės užauginusios (auginančios) ir dorai, pilietiškai išauklėjusios (auklėjančios) 3 ir daugiau biologinių ir (ar) globojamų (rūpinamų), ir (ar) įvaikintų vaikų, kurios kartu yra pozityvios motinystės, atsakingumo, pasiaukojimo, pavyzdžiai, įkvėpimo šaltinis visuomenei, bendruomenei, valstybei.

o    Tėvai ir (ar) įtėviai užauginę (auginantys) ir dorai, pilietiškai išauklėję (auklėjantys) 3 ir daugiau biologinių ir (ar) globojamų (rūpinamų), ir (ar) įvaikintų) vaikų, kurie kartu yra pozityvios tėvystės, atsakingumo, pasiaukojimo, pavyzdžiai, įkvėpimo šaltinis visuomenei, bendruomenei, valstybei.

Motinystė, tėvystė, globa (rūpyba) ypatingomis sąlygomis

o    Mamos (įmotės), tėvai (įtėviai), kurie patys turėdami  negalią, augina ir auklėja vaikus ir (ar) įvaikius, ir (ar) globotinius (rūpintinius). Šiais atvejais, daugiavaikiškumo kriterijus gali būti netaikomas.

o    Mamos (įmotės), tėvai (įtėviai) ar globėjai (rūpintojai), kurie atsakingai globoja (rūpina) fizinę ar psichosocialinę negalią ar kitus sveikatos sutrikimus turinčius vaikus ar ilgus metus rūpinasi suaugusiais žmonėmis su negalia. Šiais atvejais, daugiavaikiškumo kriterijus gali būti netaikomas.

Išskirtinis įkvėpimo šaltinis visuomenei, bendruomenei, valstybei ar pilietiškumo pavyzdys:

NVO ar bendruomenių lyderiai, visuomenininkai, įvairių iniciatyvų  kūrėjai ar pan., kurie savo veikla prisideda prie šeimos, motinystės, tėvystės, globos ar rūpybos stiprinimo šalyje.

Visi kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Negali būti teikiamos kandidatūros tų asmenų, kurie jau buvo apdovanoti ordinu „Už nuopelnus Lietuvai”.

Kviečiame siųsti informaciją apie gyventoją, kuris būtų vertas apdovanojimo el. paštu [email protected] iki kovo 25 d.

Aktualūs dokumentai:

Atmintinė partneriams, siūlantiems teikti kandidatūras apdovanojimams

Teikimo lentelė